Beroendelära, prevention med inriktning mot cannabismissbruk, 7.5 hp

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner och Uppsala universitet skapat en utbildning för resurspersoner som i sin tur ska utbilda övriga professionella, föräldrar och ideella krafter kring cannabis och dess skadeverkningar samt stärka attityder och argument mot cannabis.

Insatsen ska leda till att fler vuxna i ska kunna föra en bra dialog med ungdomar om cannabis och övriga droger. Insatsen ska integreras med länets övriga långsiktiga ANDT- och brottsförebyggande arbete samt Uppsala läns folkhälsostrategi.

Kursen riktar sig bland annat till medarbetare inom polismyndigheten, kommuner samt den ideella sektorn. Utbildningen genomförs just nu vid en rad län i Sverige.