Fördjupningsseminarium om 3-cmc/kristall

Onsdag 4 oktober inbjuder U-FOLD m fl till digitalt fördjupningsseminarium som ger dig kunskap och en aktuell lägesbild inom området riskbruk, missbruk och beroende med fokus på 3-cmc/kristall, nätdroger samt olika cannabinoider.

Fördjupningsseminarium om 3-cmc/kristall

Tid  Onsdag 4 oktober 2023, kl. 13:00-16:00
Plats Digitalt via plattformen Teams
Se Mer information & Anmälan

FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM OM 3-cmc/KRISTALL

Välkommen till en eftermiddag som ger dig aktuell och fördjupad kunskap inom området riskbruk, missbruk och beroende med fokus på 3-cmc/kristall. Vid seminariet deltar bland andra Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, U-FOLD, och Tobias Eriksson, chefsöverläkare vid Beroendemedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset.

Utbildningen riktar sig till dig som är medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som och i ditt arbete möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende, exempelvis:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri. 
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård) 
  • Primärvård/vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering. 
  • Elevhälsa. 
  • Enheten för studenthälsa.

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. En del av platserna är för socionomstudenter.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig här senast 2 oktobeR 2023. Kontakta maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se för mer information.

ARRANGÖRER

  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet. 
  • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S). 
  • Länsstyrelsen i Uppsala län. 
  • ISA – Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet.

KONTAKT

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se 

Senast uppdaterad: 2023-11-17