Cannabis – forskning, argument och prevention

Välkommen att anmäla dig till Cannabis – forskning, argument och prevention, en utbildning som ger dig kunskap och verktyg att samtala med ungdomar om cannabis samt att bättre bidra till det lokala förebyggande arbetet mot drogen.

Plats  Missionskyrkan i Uppsala, S:t Olofsgatan 40
Tid  20–21 november 2019, 9–10 januari samt 9–10 mars 2020
Anmäl dig  Här senast 18 oktober (max 45 deltagare)

Övrigt  Gratis. Lunch och fika ingår (Vid sen avbokning utan giltig orsak utgår en avgift på 1 500 kr)
Mer information  Cannabis – forskning, argument och prevention
Kontakt  Staffan Hübinette, kursledare

Cannabis forskning, argument och prevention

Välkommen att anmäla dig till utbildning Cannabis – forskning, argument och prevention. Utbildningen ges på distans med tre fysiska träffar i Uppsala om sammanlagt sex dagar i syfte att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna möta och samtala med ungdomar om cannabis och bättre kunna bidra till att utveckla det lokala förebyggande arbetet.

Utbildningen vänder sig till dig som i din professionella roll är en viktig person som finns i ungas liv. Du har behov av fördjupande kompetensutveckling i hur du för ett bra samtal med unga och deras viktiga vuxna – om cannabis och andra droger. Du har också möjlighet i ditt framtida arbete att vara ett extra stöd för andra professionella i din kommun i dessa frågor. Vi ser gärna att ni anmäler er som ett tvärsektoriellt team från olika verksamheter inom en kommun. Det ska förhoppningsvis leda till en utvecklad samverkan och att ni lokalt kan vara ett stöd för andra professionella i ungas närhet.

Mellan träffarna arbetar du med litteratur och uppgifter individuellt och i grupp. Digital kommunikation mellan deltagare och kursledare sker mellan de fysiska mötena.

Program

Träff 1: 20–21 november 2019

 • Resa i marijuanaland – en trendspaning i legaliseringens spår
 • Cannabis – vad säger forskningen - cannabis och tonårshjärnan
 • Drogvanor – lägesbild och statistik som verktyg
 • Framgångsfaktorer för lokal samverkan

Träff 2: 910 januari 2020

 • Bedömning och behandling – HAP
 • Ungas egna perspektiv
 • Samtalet
 • Skolans förebyggande arbete – introduktion

Träff 3: 910 mars 2020

 • Uppföljning skolans förebyggande arbete
 • Lokal prevention och samverkan
 • Samtalet och klassrummet – metoder och material
 • Argument och debatt

Arrangörer

U-FOLD, Länsstyrelsen i Uppsala län, Hälsoäventyret (Region Uppsala), Uppsala kommun, Riksförbundet för fältarbete – i samarbete med Tollare folkhögskolas socialpedagogiska program

Senast uppdaterad: 2021-11-26