Se U-FOLDs Almedalsseminarier 2019 på webb-tv

2022-04-26

Sommaren 2022 återvänder U-FOLD till Almedalen. Redan nu kan du ta del av de sex föreläsningar och samtal vi arrangerade vid 2019 års Almedalsvecka. Välkommen online via Uppsala universitets webb-tv.

U-FOLD i Almedalen 2019

Hjärndopning – drogframkallad kreativitet? sätter fokus på en genväg att med anabola androgena steroider och centralstimulerande preparat förstärka sin kreativitet och mentala kapacitet – men som i flera fall utgjort ett första steg till tyngre droger och beroende.

Psykisk ohälsa och droger sätter fokus på en utmaning som tycks öka i takt med antalet psykiatriska diagnoser och förskrivningar av psykofarmaka. Men var och när gör samhällets insatser störst nytta?

Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering? sätter fokus på hur den svenska spelmarknaden påverkats av den omreglering som trädde i kraft 1 januari 2019. I seminariet deltar bland andra civilminister Ardalan Shekarabi (S).

ANDT-strategier för framtiden – klarar vi detta? sätter fokus på det nationella ANDT-arbetet och dess framtid då nuvarande strategi löper ut 2020. Vi belyser bland annat implementeringen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård, liksom hur vården ska komma alla till del.

Skärmberoende och beroende av social media sätter fokus på våra digitala vanor. Den nya tekniken underlättar för oss att hålla kontakt med familj och vänner över hela världen. Men hur gör vi när vår önskan att hänga med i sociala media övergår i stress, ångest och kanske till och med beroende?.

Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen? sätter fokus alkohol, politik och den svenska modellen. Enligt januariöverenskommelsen ska en ny utredning om gårdsförsäljning genomföras, men ledande experter manar till försiktighet.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05