U-FOLD inleder 2023 med seminarium om psykisk ohälsa, våld och droger

2023-01-05

Onsdag 1 februari inbjuder U-FOLD och Uppsala universitet till en regional kraftsamling mot de stora utmaningar psykisk ohälsa, våld och droger ställer vårt samhälle inför. Vid mötesplatsen deltar bland annat Jale Poljarevius, Polisregion Mitt, och Anita Hussénius, Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

U-FOLD Seminarium 1 feb 2023

– U-FOLDs mötesplatser tillhör sedan länge regionens viktigaste arenor för forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma inom beroendefältet. Då psykisk ohälsa, våld och droger just nu ställer vårt samhälle inför en rad akuta utmaningar är det vårt ansvar att så snart som möjligt samla till möte för att ta ut en gemensam riktning framåt, säger Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet och ordförande i U-FOLD.

Skjutningar och sprängningar har på några få år blivit ett ovälkommet inslag i vår svenska vardag. Vårt land befinner sig i en farlig spiral och redovisade nyligen ett skrämmande rekord då 63 människor sköts till döds ifjol. Varför just Sverige går så diametralt mot trenden i övriga Europa återstår att fastslå, men odiskutabelt är att vapen, våld och narkotikahandel ofta är tätt förknippade. En rad polisiära initiativ pågår i syfte att vända utvecklingen, och vid seminariet ger Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i Polisregion Mitt, en dagsaktuell lägesbild av arbetet.

Jale Poljarevius, Polisregion Mitt
Jale Poljarevius, Polisregion Mitt

– Nästan hälften av medlemmarna i de kriminella nätverken i vår region är under 18 år. Var tionde har inte ens fyllt 15, och det är främst dessa unga som får agera nyttiga idioter och ta riskerna. Runt dem finns barn i åldrarna 7 till 12 år som utgör gängens framtida rekryteringsbas. Det gör tal om att ”krossa kriminaliteten” till tom retorik, men med bred mobilisering, lagreformer, ökade resurser till att stötta avhoppare och, inte minst, ett målinriktat arbete för att återställa tilliten till myndigheter kan vi på sikt reducera narkotikabrottsligheten och gängkriminaliteten, menar Jale Poljarevius.

Vid seminariet deltar också Lotta Borg Skoglund, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare vid SMART Psykiatri som belyser kopplingen mellan ADHD och ökad risk för våld och droger. Vi möter även Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin, som diskuterar vilka verktyg samhället behöver för att hantera ungas riskbeteenden, liksom Anita Hussénius, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, som berättar om våldsutsattas psykiska ohälsa i ett långsiktigt perspektiv.

– Det här seminariet är viktigt för oss ur flera aspekter. Naturligtvis på grund av ämnets brinnande aktualitet, men också som tillfälle att minnas Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKR, som i många år var en ovärderlig källa till inspiration i U-FOLDs verksamhet. Hon var en alltid lika uppskattad gäst vid våra mötesplatser ända fram till det ofattbara överfall hon utsattes för i Almedalen. Med detta seminarium vill vi uppmärksamma Ing-Marie Wieselgrens betydelsefulla arbete och i hennes fotspår ta ut rätt riktning för de många viktiga uppgifter som väntar oss, säger Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Stewen Quigley, Mikael Wallerstedt

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05