Samtal om droger och våld lockade storpublik

2023-02-02

– När kriminella och gangsterrappare lockar med status och snabba pengar måste vi berätta sanningen: Det här är äldre brottslingar som behöver barnsoldater till smutsjobben de själva inte vågar utföra, konstaterade polismästare Jale Poljarevius inför en fullsatt Gunnesal då U-FOLD satte fokus på den våg av våld som just nu plågar Sverige.

Fred Nyberg, Jennie Claesson, Jale Poljarevius och Mathias Hallberg i Gunnesalen
Fred Nyberg, Jennie Claesson, Jale Poljarevius och Mathias Hallberg i Gunnesalen

– Vårt land befinner sig idag i vad som liknar ett lågintensivt krigstillstånd och utvecklingen är fortsatt negativ. Beloppen i den kriminella ekonomin blir allt större och de som tidigare sköt för att skrämmas skjuter idag för att döda. Dessutom ser vi hur gängen nyrekryterar allt längre ned i åldrarna, ibland så unga barn som sju år. Alltså räcker det inte med att lagföra, vi måste agera redan innan de kriminella hinner servera sina falska löften om snabba pengar och dyra bilar, fastslog Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef, i samband med U-FOLDs seminarium Psykisk ohälsa, våld och droger • En farlig spiral.

Statistiken bekräftar hur allt fler barn i Sverige under 15 år misstänks för brott. I kategorin våldsbrott har antalet på kort tid flerdubblats och många dåd utförs under drogpåverkan med vapen införskaffade av äldre personer i spetsen för de kriminella gängens försäljning av narkotika. Det ställer vårt samhälle inför en rad akuta utmaningar, och då U-FOLD annonserade seminariet bokades samtliga platser inom loppet av 24 timmar.

– Det är tydligt att vårt forum fyller ett behov av en gemensam plattform, och att vi förmår samla den mix av forskare, yrkesverksamma, och politiker som idag möts här i Gunnesalen är absolut nödvändigt för att bygga de interprofessionella samtal som krävs för att åstadkomma en förändring, säger Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och dekan vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

Seminariet belyste även våld i nära relationer. Anita Hussénius, föreståndare vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid, konstaterade att Kvinnofridslinjen under fjolåret besvarade fler än 44 000 samtal vilket utgör ännu ett ovälkommet rekord. Sara Lindholm Larsson, chef vid Ersta sjukhus, fastslog vårdens stora ansvar att redan i ett tidigt skede identifiera mäns våld mot kvinnor, och Jale Poljarevius informerade om polisens Initiativ Gryning som pågår i syfte att avancera myndighetens position kring våldsutsatta kvinnor.

– Vi har stora utmaningar i våra organisationer som vi måste erkänna för att kunna agera på, men det är också viktigt att vi uppmärksammar det positiva som faktiskt sker. I Uppsala kommun förstärker socialtjänsten just nu sitt arbete i skolorna i flera geografiska områden. Dessutom råder fullständig politisk enighet om att investera de resurser som krävs för att ge våra skolor tillräckligt handlingsutrymme, och arenor för kunskapsutbyte som U-FOLD är nödvändiga för att möjliggöra en framtidstro, konstaterade kommunalråd Jennie Claesson i den avslutande paneldebatten.

Storseminarium 2023

Tisdag 2 maj välkomnar U-FOLD till nästa evenemang då forumet återvänder till Uppsala universitetsaula och Storseminarium 2023: Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid. I fokus för mötet är ett urval av de många och framgångsrika initiativ som pågår runt om i Sverige i syfte att erbjuda barn och unga positiva alternativ till de destruktiva krafter som omger dem. Registrering till seminariet är öppen på U-FOLDs hemsida.

FAKTA U-FOLD

  • Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende är en regional kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text & foto: Magnus Alsne

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05