U-FOLD kraftsamlar för att ge Sveriges unga en ny framtid

2023-04-18

Tisdag 2 maj återvänder U-FOLD till Uppsala universitetsaula med Storseminarium: Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid. Med mötet inleder forumet nästa steg i arbetet att skapa en positiv miljö för landets unga – och förhandsintresset är stort.

Storseminarium: Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid
Mathias Hallberg, professor och ordförande i U-FOLD

U-FOLD –  Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende – har med en rad uppmärksammade mötesplatser kring gängkriminalitet, droger och psykisk ohälsa, bidragit till att ena forskning, profession och politik kring några av vårt samhälles främsta utmaningar. Tisdag 2 maj tar forumet nästa steg och inbjuder till seminariet Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid i Uppsala universitetsaula.

– Våra seminarier väcker allt större intresse. Inför vår förra mötesplats bokades samtliga platser inom ett dygn, vilket tydliggör vikten av de frågor vi belyser. När vi nu sätter fokus på våra barns framtid är det oerhört angeläget att vi har kapacitet erbjuda plats åt alla som arbetar med dessa frågor, konstaterar Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet och ordförande i U-FOLD.

Vid det kommande seminariet blickar U-FOLD bortom de mörka rubrikerna om våld och narkotika och presenterar ett urval av de många initiativ som pågår för att ge våra barn bättre förebilder än de kriminella som lockar med status och snabba pengar. På scenen står bland andra Anna Nygren, speciallärare och elevhälsoexpert vid Ung Livsstil, Ian Sirelius, projektledare för Gränslös fotboll och Anna Sarkadi, Professor i Socialmedicin vid Uppsala universitet, som alla kommer att ge dagsaktuella lägesrapporter.

Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD
Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD

– Årets Storseminarium erbjuder ett program som kommer att generera stora värden för varje besökare. Lika viktigt är mötet som arena för kunskapsutbyte, nya interprofessionella nätverk och framtida samverkan, och det är därför glädjande att så många organisationer och geografiska regioner är representerade bland dem som redan anmält sig. Fortfarande finns det lediga stolar i aulan och vi hoppas att så många som möjligt har utrymme att prioritera detta viktiga möte, säger Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD.

På plats i aulan är också Abdullahi Cadaani som för drygt 20 år sedan anlände från Somalia till Sverige utan att tala ett ord svenska, och som sedan årsskiftet är kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs med visionen att skapa ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi möter även Jale Poljarevius, underrättelsechef i Polisregion Mitt, som vid upprepade tillfällen visat att samhällets kamp mot den organiserade brottsligheten är allt annat än hopplös, liksom Hanna Ljungvall, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator vid Akademiska sjukhuset, som redogör för psykologiska och psykosociala faktorer för utveckling av beroende.

– Tolv år efter vi invigde U-FOLD fortsätter vårt forum att präglas av ett fantastiskt engagemang. I synnerhet våra seminarier i Uppsala universitetsaula tillhör regionens viktigaste arenor inom beroendefältet, där precis alla bidrar med kunskap och inspiration, och vår intention är att mötet i maj ska bli det första steget i en gemensam rörelse som ger våra barn och unga den framtid de har rätt till, säger Mathias Hallberg.

LÄNKAR

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

 text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Svenska Spel m fl

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05