Fred Nyberg: Höga insatser vid legalisering av cannabis

2023-08-21

Efter att Kanada legaliserat cannabis upplever landet en stegring av opioida dödsfall utan att den illegala marknaden för cannabisförsäljning kunnat stoppas. Dessa och flera andra aspekter måste nå medvetandet och få rotfäste inte minst hos unga politiker, skriver Fred Nyberg, Seniorprofessor vid U-FOLD.

Fred Nyberg, foto: Mikael Wallerstedt
Fred Nyberg, foto: Mikael Wallerstedt

I juli framhölls i Upsala Nya Tidning att legalisering av cannabis skulle minska dödsfallen och sätta stopp för gängkriminaliteten i vårt land. Något mer än ett halvår dessförinnan förespråkade en svensk EU-parlamentariker legalisering inte bara av cannabis, utan även en avkriminalisering av all narkotika. Denna fråga har fått stora proportioner i de flesta former av medial kommunikation. Men frågan som inte alla politiker tycks ha haft kapacitet att fördjupa sig i är vad vetenskapen och relevant expertis säger om den verklighet som legalisering av narkotika riskerar medföra.

Vid U-FOLDs seminarieserie vid årets Almedalsvecka presenterades vetenskapliga fakta som tydligt ger argument för att legalisering av narkotika skulle innebära en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad risk för våld mot kvinnor och en obetydlig förändring av gängkriminaliteten. Inte minst risken för ökat våld fanns med som ett viktigt inslag i det som förmedlades. En klar majoritet av våldsutövandet mot kvinnor sker av förövare som är påverkade av droger.

I ovan nämnda artikel i UNT påtalades risker med drogen Spice. De flesta narkotikarelaterade överdoser och dödsfall, inte bara i Sverige utan i hela Nordamerika, handlar dock inte om Spice utan snarare om opioida substanser, inte minst Fentanyl. Även om många unga i Sverige för ett tiotal tio år sedan överdoserade med den syntetiska cannabinoiden Spice så var det överdoser av opioider som placerade Sverige i toppen inom EU i fråga om narkotikarelaterade dödsfall.

Sedan cannabis legaliserades i Kanada för fem år sedan har man enligt senaste rapporten från den regeringsunderställda hälsomyndigheten (juni, 2023) sett en påtaglig stegring av opioida dödsfall. I vissa områden en fördubbling. I delstaterna British Columbia och Ontario når man upp till mer än ett två tusen narkotikarelaterade dödsfall under 2022. Främst då opioider. Kanada som helhet rapporteras per capita ha en narkotikarelaterad dödlighet som 2022 var fyra gånger högre än vad som rapporterades för Sverige under 2021.

cannabisLegaliseringen i Kanada har heller inte lyckats knäcka den illegala marknaden för cannabisförsäljning. Många föredrar den olagliga försäljningen för drogen är billigare och ger starkare rus, förutom att den är mer lättillgänglig. I Kanada och i de stater i USA som legaliserat cannabis har användningen ökat sedan drogen blev laglig. Laglig tillgång till drogen har dessutom medfört att antalet barn under tio år som kommit in på akutmottagningar på grund av cannabisförgiftning har ökat kraftigt både i Kanada och i USA. Det handlar här också om cannabisgodis (så kallade edibles).

Även om cannabisrelaterade brott helt förväntat har minskat i Kanada sedan användning och butiksförsäljning blev tillåten så har kriminaliteten i sin helhet ökat under åren närmast efter legaliseringen. Colorado i USA, en av de första delstater som legaliserade Cannabis (för 10 år sedan), ligger på topp i landet när det gäller våldskriminalitet och stölder. I Sverige utgör cannabis bara en mindre del av de intäkter som underhåller gängkriminalitet. Gängens stora intäkter kommer från penningtvätt, bedrägerier, stölder och från andra droger som är betydligt dyrare än cannabis.

Det finns säkerligen en stor medvetenhet hos såväl politiker som ledarskribenter att i stort sett all den narkotika som används medför stora hälsorisker och framförallt för den mentala hälsan, något som inte försvinner vid en legalisering. Med tanke på den påtagligt ökande psykiska ohälsan som i dagsläget drabbar så många svenskar och inte minst de unga är det i högsta grad relevant att framhålla hälsans betydelse i frågor som berör legalisering och avkriminalisering av narkotikaanvändandet.

Det är en ofrånkomlig aspekt som behöver komma in i medvetandet och få rotfäste hos många, inte minst hos dagens unga politiker som ska ansvara för ett hållbart underbyggande av folkhälsan i det framtida Sverige.

Fred Nyberg, professor e.m.Fred Nyberg, professor e.m.
Seniorprofessor vid U-FOLD
Uppsala universitet

MER INFORMATION

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05