AI och beroendebehandling i fokus för välbesökt U-FOLD-seminarium

2023-12-05

Med seminariet Framtidens Narkotikapolitik riktade U-FOLD strålkastaren på hur ny teknik bidrar till bättre beroendebehandlingar. ”Dagens mötesplats bjöd på många intressanta perspektiv” konstaterar forumets Mathias Hallberg och Fred Nyberg som nu påbörjar arbetet med Storseminarium 2024 i Uppsala universitetsaula.

Maria Winkvist, Kontigo Care, och Shoresh Palanijafi, Min Framtid, vid Gunnesalen
Shoresh Palanijafi, Min Framtid, och Maria Winkvist, Kontigo Care, föreläste i Gunnesalen

Under tisdagen välkomnade U-FOLD till seminariet Framtidens beroendepolitik i Akademiska sjukhusets Gunnesal. Här belyste forumet den nyligen presenterade narkotikautredningen Vi kan bättre och vägar att omsätta den i effektivt förebyggande arbete, god vård och ett Sverige där ingen dör till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

– Vi står inför en utmaning utan snabba lösningar, något som inte minst bekräftas av FHMs aktuella beräkning att upp till 83 000 svenskar hade problematiska narkotikabruk under åren 2007–2020, vilket är högre än vad tidigare undersökningar för samma år visat. Narkotikautredningen förslår ett övervägande att ändra målet ”ett samhälle fritt från narkotika” till ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”, men lämnar framför allt 64 förslag till regeringen och 71 bedömningar till andra aktörer inför det arbete som stundar, inledde Håkan Leifman som bidragit i arbetet med utredningen.

Seminariet gav stort utrymme åt de möjligheter den nya teknologin medför. Maria Winkvist, Director Innovation and Products vid Kontigo Care, redogjorde för arbetet med en mobilapp som signalerar om en person i behandling för alkoholberoende närmar sig riskzonen för återfall.

– Vi utvecklar även en app för självadministrerade drogtester som via AI-scanning av brukarens ögon indikerar narkotikapåverkan och även vilken typ av drog det rör sig om. Vi har just slutfört en framgångsrik studie av appen i Nederländerna, och har även genomfört en studie i Region Uppsala som visar att personer med aktivt och långvarigt substansberoende själva kan hantera verktyget.

Shoresh Palanijafi, VD vid Min Framtid, berättade om digitala verktyg för att erbjuda stöd åt kriminella avhoppare och öppenvårdslösningar för unga i riskzon. Efter tio års arbete inom behandling och vård har Shoresh omsatt sina erfarenheter i en mobilapp som ger klient och behandlare en effektiv plattform att kommunicera kring mående, motivation, utmaningar och framgångar.

– Appen hjälper klienten ge uttryck för känslor och reflektioner, vilket i sin tur hjälper behandlaren att lära känna personen och ge rätt råd och stöd. Vi arbetar utifrån en övertygelse att människor är komplexa och att vi måste ta ett framsteg i taget, vilket i sin tur gett bättre fokus i behandlingen och framför allt mätbart bättre slutresultat, konstaterade Shoresh Palanijafi.

7 februari 2024 återvänder U-FOLD till aulan
7 februari återvänder U-FOLD till universitetsaulan

Åhörarna tog även del av aktuell statistik som visar att svenskarnas narkotikakonsumtion i internationell jämförelse förblivit relativt låg. Likaså att andelen högstadie- och gymnasieelever som prövat narkotika de senaste 30 dagarna inte ökar nämnvärt trots en kraftigt ökad tillgång till droger. I ett avslutande panelsamtal där inbjudna politiker anslöt förordades starka insatser för att hindra nyrekrytering av unga till organiserad kriminalitet och – framhöll Lennart Karlsson, Insatsledare vid Polismyndigheten – en fortsatt satsning på teknisk utveckling.

– Dagens seminarium bjöd på många intressanta perspektiv och var utan tvekan en framgång även om vinterkylan bidrog till ett visst publiktapp i en på pappret fullbokad Gunnesal. Nu går vi vidare med förberedelserna inför Storseminarium 2024 som vi arrangerar 7 februari i Uppsala universitetsaula, där vi bland annat sätter fokus på hur TikTok och andra skärmaktiviteter påverkar oss, säger Mathias Hallberg och Fred Nyberg, vid U-FOLD.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg Mathias Hallberg, Ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred NybergFred Nyberg, Senior rådgivare, U-FOLD
Professor em, Uppsala universitet
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mathias Hallberg, Stewen Quigley, Mikael Wallerstedt

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05