Starkt samband mellan utsatthet för fysiskt eller sexuellt våld och alkohol

2011-09-05

Det finns ett samband mellan riskbruk av alkohol och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld – starkast för fysiskt våld hos pojkar och för sexuellt våld hos flickor.

Det visar en studie som gjorts 2011 i samarbete mellan Landstinget i Västernorrland, Umeå universitet och NCK vid Uppsala universitet och som publiceras i det senaste numret i Läkartidningen. Studien som gjorts genom enkäter till gymnasieungdomar i Sundsvalls kommun visar också att cirka 40 procent av både pojkar och flickor har ett riskbruk av alkohol.

Syftet med studien är att redovisa samband bland gymnasieungdomar mellan riskbruk av alkohol och våldsutsatthet samt alkohol- och/eller drogpåverkan i samband med utsatthet för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld under det senaste året. Generellt sett var pojkarna i studien oftare än flickorna påverkade av alkohol vid våldsutsatthet. När det gäller någon form av fysiskt våld det senaste året rapporterade omkring hälften av pojkarna och en tredjedel av flickorna att de varit påverkade av alkohol vid det senaste tillfället av utsatthet.

Läs mer om studien på NCKs hemsida »

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05