U-FOLD officiellt invigt

2011-10-13

Onsdag 5 oktober 2011 invigdes U-FOLD inför närmare 300 forskare och praktiker.

Onsdag 5 oktober invigdes U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, i Uppsala universitetshus aula. Närmare 300 av regionens ledande forskare och praktiker var på plats för att lyssna till en aktuell genomgång av kunskap och behov inom området, och framför allt att inleda nya samtal och kontakter inför kommande arbete i denna viktiga fråga.
– Sverige har ett omfattande problem med droger som orsakar både lidande och samhällskostnader. Ska vi komma till rätta med situationen måste vi minska avstånden, både mellan våra egna forskare och till samhällets aktörer. Och just det gör vi här och nu i Uppsala, säger professor Fred Nyberg, initiativtagare och koordinator i U-FOLD.

Flera av Uppsala universitets forskare spelar redan en aktiv roll i det nya nätverket. En av dem är Mia Ramklint, lektor i psykiatri, som i aulan gav en kortare föreläsning på tema Samsjuklighet - ADHD och beroendeaspekter.
– Missbruk kan inte förklaras med enkla linjära samband och teorier. Det är i mötet mellan forskare från olika vetenskapsområden och praktiker som vi hittar nya frågeställningar och metoder som vi tillsammans kan arbeta med. U-FOLDs tvärvetenskapliga sammansättning och korta avstånd till praktisk implementering ökar utan tvekan våra möjligheter att utveckla missbruksvården.
Pål Andersson, kommissarie vid Polismyndigheten i Uppsala län, instämmer i tilltron till U-FOLD och ser redan flera praktiska möjligheter.
– Stora delar av polisens arbete präglas av alkohol, narkotika och dopning. Tack vare Uppsala universitets initiativ hoppas vi med forskningens hjälp nå bättre utvärderingar av våra metoder och på sikt effektivisera polisens insatser.

U-FOLDs första möte lockade även flera långväga gäster. I vimlet syntes bland annat regeringens förre narkotikasamordnare Björn Fries, Karolinska Institutets Johan Franck och, speciellt influgen från New York och The Rockefeller University, Mary Jeanne Kreek, pionjär inom metadonbehandling av heroinister:
– Uppsala har sedan länge förstklassig forskning och behandling inom missbruksområdet. Med U-FOLD har ni nu även en superb modell för att få alla dessa kompetenser att interagera, och jag är övertygad om att ert initiativ kommer att bilda skola för framtiden.

Under hösten har U-FOLD fortsatt att arrangera välbesökta mötesplatser och fler väntar i kalendern. Mellan evenemangen fortsätter Fred Nyberg och hans styrgrupp att utveckla riktlinjerna för nätverkets tillväxt och framtida verksamhet.
– U-FOLD väcker stor entusiasm både i Sverige och internationellt. Flera aktörer utanför Uppsala vill att vårt samarbete ska nå även dem. I detta ryms en enorm potential och vår inspiration och drivkraft att gå vidare är större än någonsin, lovar Fred Nyberg.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05