Viktigt att uppmärksamma alkoholvanor vid psykisk ohälsa

2011-11-14

Nya studier betonar vikten av att uppmärksamma alkoholvanor hos personer som söker psykiatrisk vård.

– Personer som lider av psykiska problem är särskilt känsliga för alkoholens avigsidor. Det är därför angeläget att psykiatrins personal är uppmärksamma på alkohol- och drogvanor hos dem som söker hjälp, säger Christina Nehlin Gordh, doktorand vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap.
Christina Nehlin Gordh m fl visar i två nyligen publicerade studier vikten av noggrannhet vid frågor om alkoholvanor. Att bara ställa en enda fråga, vilket är standard inom sjukvården, är inte tillräckligt när personer söker psykiatrisk vård. I stället bör man använda mer utförliga formulär som Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT, som innehåller 10 frågor.

– Våra studier visar också att fortbildning lönar sig trots psykiatripersonalens ofta goda kunskap och positiva attityd till att arbeta med alkohol. Efter bara tre timmars träning i kort alkoholintervention blev personalens attityder ännu positivare. Sådana utbildningar bör läggas upp speciellt med tanke på psykiatripersonalens behov, menar Christina Nehlin Gordh.
De två publicerade studierna är resultat av de forskningsprojekt som just nu bedrivs Akademiska sjukhusets Psykiatridivision.

Kontakt:
Christina Nehlin
E-post: christina.nehlin.gordh@akademiska.se
Tel: 018-611 20 34

Läs mer:
1.Nehlin C, Fredriksson A, Jansson L (2011). Brief alcohol screening in a clinical psychiatric population: Special attention needed. Drug and Alcohol Review. DOI: 10.1111/j1465-3362.2011.00333.x
2. Nehlin C, Fredriksson A, Grönbladh L, Jansson L (2011). Three hours of training improve psychiatric staff’s self-perceived knowledge and attitudes toward problem drinking patients. Drug and Alcohol Review. DOI: 10.1111/j.1465-3362.2011.00373.x
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05