Café U-FOLD gav mersmak

2011-11-14

Café U-FOLD öppnade med intressanta föreläsningar och engagerade samtal.

Onsdag 9 november var det premiär för Café U-FOLD, Uppsalas nya arena för diskussion och föreläsningar i ämnen som rör läkemedels- och drogberoende. Inledande tema var Steroider och dopningsmedel - Medicinska risker, och ett trettiotal besökare fick ta del av intressanta presentationer av Nina Gårevik, Dopingjouren, och Mathias Hallberg, Uppsala universitet.

Nina Gårevik, som i sitt arbete kommer i kontakt med såväl steroidanvändare som oroliga anhöriga, fokuserade sin dragning på de olika typerna av steroidanvändare och de många risker dessa utsätter sina kroppar för.
– Av de steroidanvändare som ringer Dopingjouren är 98 procent män och de allra flesta är över 20 år. Just här, bland män i åldrarna 17-32 år, har vi den stora kategorin gymmare som tar steroider för att få en snygg kropp, vilket även kan peka på stora mörkertal då steroider är förknippat med fusk och skam.
Nina Gårevik påpekade också att steroidanvändning inte nödvändigtvis är kopplat till träning och en i övrigt sund livsstil. Till exempel tränar 27 procent av dem som endast missbrukar anabola androgena steroider, AAS, överhuvudtaget inte på gym.
– Vi ser även att många steroidmissbrukare är kunniga i fråga om dosering och kurer, men ibland tycks sakna insikt i de fysiologiska bieffekter som kan uppstå, såsom skallighet, testikelförtvining och potensproblem, menade Nina Gårevik.

Efter en kortare paus med kaffe och smörgås höll Mathias Hallberg en mer kemiskt inriktad presentation av steroidernas verkningar. Åhörarna fick bland annat veta att AAS påverkar både hjärnans belöningssystem och aggressionscentrum, vilket innebär att steroider är såväl beroende- som aggressionsframkallande.
– Flera studier visar hur intag av steroider kan leda till humörsvängningar och ökad aggressivitet, och det är väl känt att steroider används i samband med kriminalitet och våldshandlingar.
Mathias Hallberg konstaterade även att många steroidanvändare har omfattande preparatkunskap, men kullkastade samtidigt myten om det säkra missbruket.
– Risken att hemfalla i annat drogmissbruk och extrem aggressivitet är helt och hållet individuell. Här spelar variabler som missbrukets tidsrymd, psykosocial miljö och vulnerabilitet direkt avgörande roll, men ingen kan ifrågasätta de enorma risker steroidanvändare utsätter sig för.

Därefter vidtog en öppen diskussion där publiken med företrädare för bland annat polis, försvar, politik, vård och universitet bland annat konstaterade det nödvändiga i att forskning och praktik äntligen fått det gemensamma forum som U-FOLD utgör.
– Jag fann kvällens Café U-FOLD mycket givande, något jag kände delades av övriga deltagande åhörare. I mitt arbete vid behandlingshem med ungdomar med övergreppsbakgrund, vilka ofta funnit en tillflykt i doger är denna kunskap viktig. Likaså då jag ute på arbetsplatser utför drogtester eller utbildningar om effekter i arbetsmiljöfrågor av droger kommer U-FOLD att bli en viktig kunskapskälla. Självklart gäller detta även i mina politiska förtroendeuppdrag där insikter trots allt väger tyngre än åsikter, sammanfattade Alf Ahlstedt, vice ordförande i Knivsta socialnämnd, sina intryck på väg ut i novemberkvällen.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05