Fakultet X presenterade skilda perspektiv på nätdroger

2011-11-24

Onsdagens Fakultet X med fokus på nätdroger lockade till intensiv debatt bland både panel och publik.

Efter en tids uppehåll var Fakultet X tillbaka med rubriken Nätdroger – konsekvenser för individ och samhälle. Detta högaktuella ämne avhandlades i fyra föreläsningar ur vitt skilda perspektiv, vilka i sin tur gav upphov till en livlig diskussion som fortsatte långt efter att gonggongen slagit. Panelen, med representanter från både forskning, polismyndighet och kommunens Ungdomscentrum, var emellertid överens om att mötesplatser av det här slaget är en förutsättning för att bemöta de utmaningar samhället står inför.

Gunnar Hermansson, tidigare kriminalinspektör, inledde med att konstatera att utvecklingen kring nätdroger går oerhört snabbt. Nya, oklassade substanser passerar oavbrutet in över våra gränser. Enbart sedan 1 januari 2010 har 23 nya medel hunnit klassas som narkotika och ytterligare 22 är under utredning, siffror närmast skyhögt över normala två per år. Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, fortsatte med att påpeka det centrala behovet av fungerande prevention, repression och integritet.
– De kriminella ligger i dag steget före både polis och rättsväsende. Alltså behöver våra myndigheter nya fungerande verktyg att arbeta med. Men dessa måste också vara förenliga med de ändrade gränser för privat och offentligt som den tekniska utvecklingen bidragit till, menade Bo Wennström.
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, valde att fokusera på problematiken med att gradera de nya drogernas farlighet. I dag avgörs domstolarnas utslag alltför ofta av den enskilde åklagarens eller advokatens skicklighet. Med tiden kommer den åtalades syfte spela en större roll för domen, men än är vi inte där.
– Man måste också ha klart för sig att nyttjande av droger i princip är att likna vid rysk roulett. Alla reagerar individuellt på en drog, inkluderar det dessutom blandmissbruk är effekten mer eller mindre omöjlig att förutspå.

Kristina Carlsson och Helena Nyberg från Uppsala kommuns Ungdomscentrum presenterade de praktiska insatser som i dag kan erbjudas drognyttjande ungdomar. Statistiken visar att redan i skolår nio uppger 11 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna att de rökt cannabis. I gymnasiets andra år har siffrorna fördubblats, och det finns skäl att misstänka betydande mörkertal. Ungdomscentrum arbetar i dag med Funktionell Familjeterapi, FFT, där de drognyttjande ungdomarnas familjer spelar en central roll i behandlingen.
– Vi försöker att fokusera på de goda funktionerna. Genom att lyfta fram positiva tankar föder vi fler sådana, tillsammans ser vi till att bra saker händer och på så sätt stärker vi skyddsfaktorerna, förklarade Kristina Carlsson.

I den efterföljande paneldebatten konstaterades bland mycket annat att tobaksrökning och långa sommarlov är en riskabel kombination, något som indirekt antyds i ovan nämnda statistik. Studier har även visat att tobaksrökning i unga år kan bli en inkörsport till missbruk av såväl alkohol som cannabis och även tyngre droger. Inom ramarna för U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, arrangeras 12 december konferensen Tobaksfri skoltid i syfte att sprida ny kunskap och inspiration i arbetet för att uppnå just en tobaksfri skoltid.
Kvällens sista fråga kom att handla om vart vi befinner oss i kampen mot nätdroger om tio år. Inte heller här kunde panelen ge ett entydigt svar. Oro uttrycktes för rikskriminalpolisens minskade resurser, samtidigt som vi fick höra tilltro till samhällets övergripande förutsättningar att trots allt stå bättre rustade att hantera problematiken. Gemensamt för samtliga panelmedlemmar, vilket även efterlystes bland publiken, var dock förhoppningen om fler och bättre mötesplatser för forskare och praktiker av det slag kvällens Fakultet X erbjöd. Slutrepliken gick därför till Fred Nyberg, även koordinator i U-FOLD, som kunde utlova en rad evenemang och aktiviteter av just det slaget inom ramarna för detta, Uppsalas nya forum.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05