Länsstyrelsen och Uppsala universitet utbildar mot Cannabis

2011-12-20

Statens folkhälsoinstitut anslår 400 000 kronor till en uppdragsutbildning i lokal mobilisering mot cannabis.

Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljats 400 000 kronor av Statens folkhälsoinstitut. Anslaget ska användas till att – i samarbete med Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap – starta uppdragsutbildningen ”Utbildning i lokal mobilisering mot cannabis” om 7,5 högskolepoäng. Utbildningen syftar bland annat till att öka kunskapen om cannabismissbrukets negativa konsekvenser samt att minska antalet 16-18-åringar som testar cannabis för första gången.

Cannabis är ett växande problem bland länets unga. Landstinget i Uppsala läns undersökning Liv och Hälsa Ung 2011 visar att i gymnasiets årskurs två har 19 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna prövat cannabis. Antalen växer och drogen är numera den tredje vanligaste i åldersgruppen. Inom länet arbetas förebyggande med att begränsa tillgängligheten, öka upptäcktsrisken samt ökad samverkan mellan myndigheter. Den nya uppdragsutbildningen ska – genom att ge 30 resurspersoner ökad kunskap, skärpta argument och stärkta attityder – stödja länets ungdomar att uppnå en mer restriktiv inställning och drogfri tillvaro.

Tidigt 2012 ska de exakta formerna för uppdragsutbildningen tas fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Utbildningen, som är en del i forumet U-FOLD, kommer att ha ett tvärvetenskapligt perspektiv med tydlig koppling mellan utbildning, forskning och praktik. Primär målgrupp för utbildningen är ideella sektorn, polismyndigheten och länets kommuner. Kursstart är beräknad till vårterminen 2012.

Fakta:
Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra en satsning mot cannabis under åren 2011-2014. Under 2011 kan bidrag fördelas till projekt inom ramen för detta uppdrag. Bidragen ska medverka till att uppnå uppdragets syfte och mål.
 

Läs mer om Statens folkhälsoinstituts anslag »

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05