U-FOLD - ett inititiv för framtiden

2012-01-09

Krönika: U-FOLD är en ny väg till ett progressivt bemötande av en livsavgörande samhällsproblematik, skriver professor Fred Nyberg

Den 5 oktober 2011 invigde vi U-FOLD – en ny och unik satsning mot missbrukets utmaningar. I detta Uppsalabaserade forum för forskning och praktik om läkemedels- och drogberoende samlade vi representanter från Uppsala universitet, länsstyrelse, landsting, kommun, polismyndighet, regionförbund, idrottsförbund, Svenska kyrkan och flera andra organisationer med olika anknytningar till drogmissbruk och beroende. Samtliga dessa aktörer är i dag aktiva partners i U-FOLD, ännu fler har anslutit längs vägen. Här bidrar alla med sina unika kompetenser och erfarenheter.

Vårt syfte med U-FOLD är att föra forskare, praktiker och vårdtagare ett steg närmare varandra. Tillsammans driver vi frågor av gemensamt intresse på ett mer effektivt och slagkraftigt sätt än tidigare, då vi arbetade isolerade från varandra. Allt sedan projektet startade har vi noterat ett stort intresse och en bred uppslutning kring U-FOLD, vilket bidragit med extra inspiration och energi.

Härnäst fortsätter vi att profilera U-FOLDs verksamhet med en rad seminarier, symposier och konferenser där vi sätter fokus på högaktuella ämnen rörande läkemedels- och drogberoende. Självklart fortsätter vi även att arrangera vårt uppskattade Café U-FOLD, där forskare, opinionsbildare och andra samhällsaktörer gästar oss för att lyfta fram skilda aspekter av viktiga frågor. 2012 kommer vi även att ge kraft åt nya utbildningar inom drogområdet. Vår uppdragsutbildning kring cannabis i samverkan mellan Uppsala universitet och Länsstyrelsen med stöd från Folkhälsoinstitutet är bara ett av många spännande projekt som väntar framöver.

Att U-FOLD är ett angeläget initiativ har tydliggjorts vid upprepade tillfällen under helgerna. Media har rapporterat om flera fall av våld och misshandel under berusning, stora beslag av kokain och cannabis samt livsfarliga fentanylplåster ute på den illegala marknaden. Det är uppenbart att vi måste samla regionens kompetens i det vida perspektivet för att möta det scenario som ständigt gör sig påmint i samhället. Den närmaste tiden kommer att visa att U-FOLD inte är en akademisk engångsmanifestation, utan en nyuppslagen väg till ett progressivt bemötande av en livsavgörande samhällsproblematik.

Den 4 april möts vi åter i universitetsaulan för att i närvaro av kompetens och expertis från olika samhällsarenor presentera avancemang inom forskning, utbildning, åtgärder och samverkan inom U-FOLD. Boka in den dagen redan nu!

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05