U-FOLD tydliggör preventionsaspekten

2012-01-10

U-FOLD sätter tydligare fokus på preventiva insatser och forskning riktad mot missbrukets tidiga skeden.

U-FOLD breddar nu sitt område och kommer att vara en plattform för praktiker och forskare i allt från ett brett folkhälsoperspektiv – med insatser kopplade till skola och föräldrar – till vård och behandling. Detta innebär att information rörande forskning och verksamheter med drogpreventiva perspektiv kommer att få större utrymme i U-FOLDs arbete.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05