Professor Fred Nyberg kommenterar artikel i UNT 2012-03-10

2012-03-12

Läs Fred Nybergs kommentar till UNTs artikel om U-FOLDs konferens kring Genusperspektiv.

I Upsala Nya Tidning 2012-03-10 publicerades en artikel om U-FOLDs konferens Genusperspektiv vid drogmissbruk och respons mot läkemedel som genomfördes i Gustavianum den internationella kvinnodagen den 8 mars. Artikeln rubricerades med att forskare skulle vara oeniga i frågan om könsskillnader inom området. De som deltog vid konferensen kunde konstatera att ingen oenighet rådde bland de forskare som närvarade i Gustavianum. Man konstaterade att det finns tydliga skillnader i respons på droger och läkemedel, liksom vad gäller beteenden och ärftliga faktorer.

Det som sköt ut i UNTs artikel var uppgiften på U-FOLDs hemsida att det skett en dramatisk ökning när det gäller kvinnornas användning av droger. Det finns flera uppgifter om att narkotikabruket (t ex av kokain) ökat bland kvinnor. I fråga om alkohol hade intervjuade representanter från SORAD och Folkhälsoinstitutet, FHI, en motsatt uppfattning. Oavsett om man finns i Uppsala eller representerar SORAD eller FHI så kan man inte blunda för att alkoholkonsumtionen hos kvinnor definitivt ökat de senaste årtiondena. Detta bekräftas av studier i både Sverige, Finland och i andra länder. De senaste åren har vi även sett en ökning av alkoholorsakade skador hos kvinnor, liksom en tydligt ökad konsumtion bland äldre kvinnor. Den stora ökningen i fråga om kvinnors alkoholanvändning handlar alltså om vad som hänt de senaste decennierna – vad gäller äldre kvinnors alkoholkonsumtion och kvinnors narkotikabruk vad som hänt de senaste åren.

Fred Nyberg
Koordinator U-FOLD,
Professor i biologisk beroendeforskning,
Uppsala universitet
 

Läs studier kring genus och droganvändning

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05