Besök Svenska Brukarföreningens seminarium 14 maj 2012

2012-05-10

Måndag 14 maj arrangerar Svenska Brukarföreningen seminarium i Landstingssalen, Stockholm.

Årets seminarium fokuserar på pragmatism, och som vanligt rymmer programmet en rad intressanta talare. I år fyller dessutom seminariet fem år samtidigt som Svenska Brukarföreningen fyller tio år. Det ska vi fira med att arrangera det bästa seminariet hittills. Årets Brukarvänpristagare kommer också delas ut under dagen.

Årets huvudtalare är Gerhard Larsson, Regeringens utredare, som kommer att gå igenom vad som händer med Missbruksutredningen politiskt.

Årets internationella huvudtalare är Theo Van Dam. Theo kan sägas vara grundare till världens första brukarförening när han började organisera droganvändare i Nederländerna på 1970-talet. Theo kommer att tala om hur brukare kan göra sin röster hörda på policynivå.

Boka din plats så fort du kan då antalet platser är begränsat!

Läs mer om seminariet på: www.seminariumbysbf.se/index.php


Tid: Måndag 14 maj, kl. 08.00-17.00
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset i Stockholm.
Avgift: 500kr/person (gratis inträde för våra medlemmar & media)

Anmäl dig på:
Telefon: 08-20 80 70
Mail: bokning@seminariumbysbf.se
Webben: www.seminariumbysbf.se/boka

Läs mer om SBF: www.svenskabrukarforeningen.se
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05