Liv och Hälsa Ung 2011

2012-05-11

Här kan du läsa Liv och Hälsa Ung 2011 med tips på hur du kan arbeta förebyggande mot droger.

Liv och Hälsa Ung 2011 heter en ny folder med kontaktinformation hur du kan göra för att arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Här hittar du även kontaktuppgifter om vart du kan vända dig lokalt och regionalt.

Liv och Hälsa Ung 2011 finns i olika versioner, en för Uppsala län samt en för var och en av länets kommuner. Syftet är att öka användningen av statistiskt material i allt från planering till uppföljning av insatser, samt att få vuxna runt barn och unga att reflektera över ANDT-problematiken och att agera i tid.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget och Tryggare Uppsala län.

Läs Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala kommun

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05