Café U-FOLD belyste stödinsatser i framkant

2012-05-31

Vårens sista Café U-FOLD belyste framgångsrika stödinsatser vid missbruk och beroende

Onsdag 23 maj arrangerades vårens sista Café U-FOLD. Kvällens tema var ”Kommunala stödinsatser i framkant” och trots konkurrens från försommarsolen sökte sig en engagerad skara politiker och praktiker till Uppsala Universitetshus för att samtala kring hur vi kan skapa en ännu bättre kommunal missbruks- och beroendevård.

Först ut av kvällens talare var Gunilla Berghager, verksamhetschef för vuxenenheten och boenheten i socialförvaltningen i Botkyrka kommun, beläget i södra Storstockholm. Med en genomsnittlig ålder på endast 37 år och där hälften av invånarna har utländsk bakgrund gör kommunen definitivt skäl för sin slogan ”Långt ifrån lagom”. Kommunens missbruk- och beroendeproblematik är till hälften alkoholrelaterad, i tre av fyra insatser rör det sig om tungt missbruk. Det kommunala stödarbetet tar avstamp i en stark tilltro till alla människors lika värde och egna förmåga, vilket även präglar insatserna för att hjälpa utsatta människor att återta makten över sitt vardagsliv. Kommunens stödverksamhet bygger främst på evidensbaserade program med ett varierat utbud av psykosocial behandling och stödinsatser.
– Enheterna inom vår socialförvaltning bedriver nära samarbete kring bland annat utredning, socialbidrag, socialpsykiatri och boende. Vi arbetar även nära beroendemottagningen samt med landstinget som kompletterar med medicinska insatser mot brukaren Dessutom har vi bra samarbete med polisen som verkligen utför ett utmärkt socialt arbete i vår kommun, sade Gunilla Berghager.
I samarbete mellan kommunens vuxenenhet och boendeenhet tillhandahålls även träningsboende i grupp eller individuellt, vilket sammantaget bidrar till en effektiv modell som ger tydliga resultat.

Eva Köpman, samordnande chef för Råd och Stöd i Uppsala kommun, presenterade verksamhetens stödinsatser för Barn och Ungdomar 0-20 år i familjer med sociala problem. Råd och Stöds nio enheter och 95 medarbetare använder sig av evidensbaserade metoder. Här är det frivilligt att söka stöd med full möjlighet till anonymitet.
– En av våra verksamheter, Trappan, tilldelades i dag Uppsala kommuns kvalitetspris 2011, vilket naturligtvis känns väldigt inspirerande, inte minst med tanke på att det är Uppsalaborna själva som står för nomineringarna, sade Eva Köpman.
Trappan erbjuder gruppverksamhet för barn och ungdomar med föräldrar som har alkohol- eller drogproblem och/eller lider av psykisk ohälsa. Juryn motiverade priset med att ”Trappans verksamhet fyller en viktig funktion för Uppsalas barn och deras föräldrar som kan behöva extra stöd i en utsatt situation. Genom både gruppverksamhet och individuellt bidrar Trappan till att barnen och deras föräldrar får hjälp på vägen mot hopp och framtidstro”.
Eva Köpman passade även på att presentera Ungdomsteamet, det drogförebyggande projektet som bildades 1996 med fokus på Uppsalas gymnasieungdomar.
– Vi formade vår verksamhet direkt utifrån gymnasielärarnas behov och önskemål, vilket till stor del handlade om utbildning och att kunna erbjuda rätt stöd. Med tiden slogs vi samman med Ungdomscentrum som vänder sig till barn under 16 år, och under 2011 träffade vi 5 500 barn och ungdomar i Uppsala, konstaterade Eva Köpman.

Kommunal missbruks- och beroendevård uppvisar emellertid stora regionala kvalitetsskillnader. Socialstyrelsens rapport Missbruks- och beroendevården - Iakttagelser och resultat från tillsyn 2008–2010 visar att många kommuners socialnämnder saknar tydliga mål för arbetet och att det i hög utsträckning saknas uppdrag från landstingen till de vårdgivare som tar emot missbrukare.
Enligt rapporten saknar merparten av verksamheterna inom hälso- och sjukvården tydliga uppdrag från vårdgivaren för missbruks- och beroendevården. Få vårdgivare efterfrågade resultat av insatserna och många hälso- och sjukvårdsverksamheter saknar även strukturerat kvalitetsarbete. Rapporten lyfter också behovet av kvalitetsarbete i fråga om dokumentation.

Arbetet med att utveckla kommunernas stödinsatser kommer uppenbarligen och av nödvändiga skäl att gå vidare. Detsamma gäller Café U-FOLD som återkommer efter sommaren med nya angelägna ämnen. Besök gärna vår evenemangsida med jämna mellanrum för att ta del av kommande mötesplatser!

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05