Fred Nyberg: Läget inger oro!

2012-06-12

Ungdomsfylla och spelberoende inger oro i sommartid, men mycket positivt väntar, skriver Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD.

Nyss kunde vi läsa ett uttalande av vår försvarsminister om läget i Afghanistan. Hon framhåller att ”Läget inger oro”. Nu handlar det om att Afghanerna själva inte känner förtroende för den egna armén och polisen. Vi kan hålla med om detta, men vad som särskilt oroar U-FOLD när det gäller detta drabbade land är att trots ISAFs närvaro så fortsätter landet att vara huvudproducenten av heroin till västvärlden.

En annan sak som oroar är alkoholens dominans bland svenska ungdomar i samband med skolavslutningarna. I år har man från många håll påtalat vikten av att vidta åtgärder mot skolungdomarnas överkonsumtion av alkohol. Även om detta gav resultat på vissa platser så har likväl många under det senaste veckoslutet kunnat beskåda hur unga flickor och pojkar i yngre tonåren haft sin första kontakt med drogen och passerat spärrar som kan bli ödesdigra för deras framtid.

Ytterligare en sak som inger oro är spelberoendet. I samband med pågående EM-slutspel i fotboll är det många som hänger sig åt spelandet. För en del kan detta få oönskade konsekvenser. Man räknar med att det i Sverige finns ungefär 170 000 personer med spelproblem. Vidare rapporteras att av Svenska Spels omsättning på 20 miljarder kronor avsätts cirka 30 miljoner för behandling av spelmissbrukare. U-FOLD ordnar den 12 september ett Café-möte som fokuserar på just på spelberoende. Aktuell forskning pekar på att spelberoende styrs av samma mekanismer som gäller för allt annat beroende, inklusive beroendet av alkohol, tobak och narkotika.

U-FOLD kan i övrigt se tillbaka på ett intensivt 2012 fyllt med en rad av varierande aktiviteter. Sedan starten den 5 oktober i fjol har vi haft åtskilliga seminarier, symposier, caféer och konferenser i vår regi. Dessutom har vi haft ett antal ”round-table” möten med representanter för såväl forskare som partners. Detta har resulterat i initiativ till flera tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och gemensamma projekt-ansökningar. Vidare har U-FOLD initierat flera utbildningar som attraherat deltagare från hela landet. Dessa utförs i samverkan med olika forskningsinstitutioner men också med partners ute bland aktörer och myndigheter i samhället.

Vad sker då härnäst? Kommer U-FOLD även fortsättningsvis att leva upp till den intensitet som karakteriserade debutåret? Svaret är ett tveklöst ja! 2012-2013 kommer att innebära många utmaningar. Utbildningsinsatserna kommer att utvidgas och flera spännande initiativ väntar i pipe-line. Det initieras redan nya ansökningar om forskningsmedel i projekt som inkluderar såväl forskare som partners. Samverkan med Akademiska sjukhuset och psykiatrin i och med invigningen av Psykiatrins Hus kommer att tillhöra höjdpunkterna.

En av höstens stora händelser kommer att vara Beroendedagen den 3 oktober 2012 . Då blir det storsamling i universitetsaulan med speciella gäster och föreläsare som kommer att belysa högaktuella frågor med fokus på prevention, kontroll, vård och behandling när de gäller missbruk och beroende ur ANDT-perspektivet. Mer information kommer att finnas på vår evenemangsida, www.ufold.uu.se/Evenemang, men boka in den dagen redan nu!

Till sist vill jag önska alla er som följer oss on live eller via hemsida och nyhetsbrev en riktigt skön sommar!

Fred Nyberg
Koordinator för U-FOLD
Professor i biologisk beroendeforskning
Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05