Ny bok ska få patienter att sluta röka och snusa

2012-06-14

En nyskriven bok ska ge praktiskt stöd för rådgivningsmetoder med tillämpning på olika arenor i hälso- och sjukvården och kommunen.

Hjälpa patienter att sluta röka och snusa – rådgivning om tobak och avvänjning är en nyskriven bok (utgivning 09-2012) som presenterar uppdaterad vetenskapligt underbyggd kunskap om metoder, hjälpmedel och stöd vid de tre olika nivåerna av rådgivning om tobak som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.

Boken är praktiskt inriktad och rådgivningsmetoderna beskrivs utförligt steg för steg med tillämpning på olika arenor i hälso- och sjukvården och kommunen. Läsaren får även en gedigen bakgrund till varför rådgivning om rökning och snus är en viktig del i det tobakspreventiva arbetet, hur många som använder tobak, skador av rökning och snus, kostnader för samhället, vad som händer i kroppen när man slutar med tobak, fysiskt och psykologiskt beroende samt effekten av olika avvänjningsmetoder. Patientfall, avsnitt om uppföljning och utvärdering, utbildning, material samt ett flertal praktiska arbetsblad för vårdgivaren kompletterar denna handbok.

Författarna – Barbro Holm Ivarsson (red.), Agneta Hjalmarsson och Margareta Pantzar – har lång erfarenhet av rådgivning och tobaksavvänjning och hör till landets främsta experter på området. De har under flera decennier varit verksamma som behandlare, utbildare och forskare och skrivit böcker, kunskapssammanställningar, informationsmaterial och vetenskapliga artiklar i ämnet. Författarna anlitas ofta som experter, och två av dem har varit med och tagit fram faktaunderlaget till Socialstyrelsens riktlinjer (AH, BHI). De har även utvecklat en standard för diplomutbildning i tobaksavvänjning inom ramen för Yrkesföreningar mot Tobak. Samtliga sitter i styrelsen för Psykologer mot Tobak, en ideell förening som bland annat driver landets enda specialsajt om tobaksavvänjning, www.psykologermottobak.org.

Läs mer om Hjälpa patienter att sluta röka och snusa – rådgivning om tobak och avvänjning

Förhandsbeställ boken på Bokus

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05