Spelberoende kan klassas som sjukdom redan 2013

2012-08-07

Spelberoende kan komma att jämställas med alkoholism och andra beroendesjukdomar, meddelar SVT.

Spelberoende förväntas redan år 2013 klassas som beroendesjukdom. Detta skulle ge spelberoende rätt till laglig vård, rapporterar SVT Aktuellt den 6 augusti.
– Det blir första gången spelberoende bedöms ha medicinsk beroendekaraktär. Det är också ett erkännande till dem som har problemen att de har ett medicinskt tillstånd som de inte kan hantera, säger Anders Tengström, forskare vid Karolinska institutet.

Socialstyrelsen utreder just nu hur vården för spelberoende ska se ut, men redan varnar röster för att myndigheterna enbart fokuserar på spel om pengar. Därmed skulle den stora grupp tonåringar och unga vuxna som visar beroendetendenser i fråga om TV- och dataspel falla utanför det skyddsnät som nu tar form.
– Det är ett problem som inte tas på tillräckligt allvar. Här måste insatser från föräldrar, skola och politiker till betydligt tidigare. Föräldrarna har ansvar för att se till att den tid som ungdomarna spelar späs ut med andra aktiviteter. Våra politiker måste bidra till att öka forskningen på området, men även skjuta till resurser att sprida den kunskap som redan finns, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD

Läs mer om Café U-FOLD om Spelberoende 12 september

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05