Cannabiskonferens i Gävle 4 oktober

2012-08-24

Torsdag 4 oktober 2012 inbjuder Länsstyrelsen Gävleborg m fl till konferens om cannabis i Gävle.

Riksdagen antog i slutet av mars regeringens proposition om en samlad strategi för hela ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) som gäller 2011-2015. Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Som ett första steg i att skapa en åtgärdsplan för arbetet med nolltolerans mot narkotika i Gävleborgs län inbjuder Cannabisnätverket, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg till konferens 4 oktober 2012. Konferensen är avgiftsfri med obligatorisk föranmälan senast 24 september.

Konferensen vänder sig till dig som i ditt sitt arbete möter ungdomar, inom skola, socialtjänst, fritid, hälso- och sjukvård, beroende vården, polis, frivilligorganisationer, försäkringskassa, arbetsförmedling med mera.

Ur programmet:

  • Cannabisbrukets utbredning i Sverige och i övriga Europa
  • Är narkotikafrågan en vårdfråga?
  • Basfakta om cannabis och Spice. Cannabis och tonårshjärnan.
  • Hjärnans belöningssystem
  • Marijuanarökning som medicin
  • Att arbeta med ungdomar i öppenvård, cannabisavvänjning. Erfarenheter från
  • Hur jobbar vi lokalt i länet? Regionalt exempel.

Datum: torsdag den 4 oktober 2012
Tid: 09.30 - 15.30, registrering och kaffe 09.00-09.30
Plats: Clarion city Winn konferens i Gävle (vid Stora torget)
Kostnad: Konferensen är avgiftsfri. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan. Vid utebliven närvaro utan ersättare utgår en avgift på 300 kronor. (Lunch på egen hand)
Anmälan till: karin.gisselman@regiongavleborg.se
Sista dag för anmälan 12 09 24 (ange Cannabiskonferens på anmälan).

För frågor om konferensen, kontakta:
Barbro.wager@lansstyrelsen.se
Karin.gisselman@regiongavleborg.se

Varmt välkommen!

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05