Cannabis dubbelt starkare drog än på 70-talet

2012-08-27

Hör Fred Nyberg med flera resonera kring risker med Cannabisbruk i ett aktuellt inslag i Sveriges Radio.

Cannabis är en olaglig drog, narkotikaklassad i Sverige. Ändå ifrågasätter många om den är så farlig för hälsan som lagens tillskyndare påstår. Saken kompliceras av att koncentrationen av drogens berusningsämne varierar, och att den ökat, i grova drag med det dubbla sedan hippietiden på 70-talet. Vetenskapsredaktionen redovisar forskningsläget idag.

Media rapporterar ofta om ökad användning av hasch och marijuana (som är torkade växtdelar resp kåda från cannabis-växten) bland ungdom, men enligt utredaren vid Statens folkhälsoinstitut, Joakim Strandberg, är det inget som tyder på att det stämmer. Att polisen beslagtar mer av drogen eller att drogen finns mer tillgänglig ute på gatan är inte detsamma som att fler använder den.

Hur farligt är cannabis? Vad visar forskningen? En inte helt tydlig bild växer fram, när man studerar den statistik som finns. Svaret beror av hur hög grad av berusningsämnet THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) som förekommer i cannabis, vilket kan variera från produkt till produkt.

De undersökningar och jämförelser som redovisas av Statens folkhälsoinstitut visar i grova drag att halterna fördubblats de senaste decennierna, om man jämför med cannabis på hippietiden. Det måste man ta hänsyn till när man bedömer farligheten, menar Fred Nyberg, forskare i drogberoende vid Uppsala Universitet. Det är också stora skillnader i berusningshalten om man jämför marijuana och hasch (hasch är starkare).

Risken att utveckla ett cannabisberoende (att det inte går att sluta) är en eller ett par procent om man ser gruppen som prövat på någon enstaka gång. Men hör man till gruppen regelbundna brukare är risken betydligt större, enligt Fred Nyberg.

THC liknar det kroppsegna ämnet anandamid och binder vid samma receptorer i hjärnan som skickar vidare elektriska signaler och ger känslor av eufori och lugn. Ämnet THC återfinns i de nya medicinerna vid den neurologiska sjukdomen MS. Att THC godkänts av läkemedelsverket kan inte tas till intäkt för att använda cannabis, menar Fred Nyberg. Koncentrationerna är betydligt mindre i läkemedlen och stora doser vid rökning har visat sig kunna leda till psykiska besvär och sjukdom (koppling till depression och schizofreni).

Läs mer i rapporterna från Statens Folkhälsoinstitut:
Skador av hasch och marijuana - en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och mer år 2008 (2008)
Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete - en kunskapsöversikt (2008)

Lyssna till programmet på Sveriges Radios webbplats

/ Sveriges Radio

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05