Många kan tänka sig att köpa olagliga läkemedel

2012-08-31

I en ny studie uppger sig var tredje tillfrågad kunna tänka sig att köpa illegala läkemedel trots kända risker.

Många kan tänka sig att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända internetapotek visar en studie som Läkemedelsverket gjort. Det medför stora hälsorisker då utbudet av olagliga läkemedel är stort. Det är omöjligt för en konsument att avgöra vad man egentligen får och vad medicinerna innehåller.

Läkemedelsverket har den 30 december 2011 lämnat en rapport till regeringen om hur arbetet mot olagliga läkemedel bedrivs. Två stora enkätundersökningar med sammanlagt 3500 personer har genomförts under 2011, och resultaten är oroväckande:
• Ca 35 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att handla läkemedel eller liknande preparat via webbplatser som inte drivs av godkända svenska apotek.
• 11 procent av de tillfrågade uppger att de redan har handlat via sådana kanaler.

Olagliga läkemedel kan innehålla vad som helst. Läkemedelsverket har under de senaste åren funnit läkemedelssubstanser i en rad olika typer av produkter som inhandlats via oseriösa webbplatser.
Idag finns det flera godkända apotek med tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel via internet, så det finns inget skäl att välja internetapotek som saknar tillstånd. Godkända apotek ska kunna identifieras genom att den nationella apotekssymbolen syns.

De medicinska konsekvenserna av den olagliga försäljningen är svåra att uppskatta, men mörkertalet för biverkningar och skador antas vara betydande. Säljarna av olagliga läkemedel är naturligtvis inte angelägna om att rapportera problem. Köparna anmäler inte heller biverkningar, i många fall då man vet att produkterna är olagliga, men också för att man inte är medveten om att man använder ett läkemedel.

Genom Tullverkets beslagsstatistik vet Läkemedelsverket att det förs in stora mängder olagliga läkemedel i Sverige. Det är tydligt att det finns en marknad för de olagliga produkterna, och Läkemedelsverket ser i undersökningar att det finns en stor andel potentiella köpare. I de två genomförda enkätundersökningarna, framkommer också att man i hög grad ”kan tänka sig att prova”, trots att man känner till att det finns risker, vilket är oroande.

I undersökningarna framträder fyra grupper där det finns tydliga gemensamma värderingar och drivkrafter som ökar benägenheten att köpa och använda olagliga läkemedel; personer som vill gå ned i vikt, personer som använder preparat i samband med träning, personer som lider av värk och personer som lider av psykisk ohälsa.

Läkemedelsverket avser att fortsätta arbetet mot olagliga läkemedel. Bland annat ska särskilda kommunikationsinsatser riktas mot nämnda målgrupper och kunskapen om olagliga läkemedel hos personal inom apotek, sjukvård och allmänheten måste öka. Det behövs också ett bättre underlag kring de medicinska och samhällsekonomiska konsekvenserna av olagliga läkemedel och här är samverkan med andra myndigheter och aktörer viktig.

Vid frågor om olagliga läkemedel eller misstankar om produkter som Läkemedelsverket bör granska är du välkommen att höra av dig till:

Enheten för kontroll av narkotika och olaglig läkemedel
Tel: 018-17 46 00 (vxl)
E-post: olagligalakemedel@map.se

Läs dokument: Läkemedelsverkets arbete för att motverka olagliga läkemedel

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05