På cannabisfronten mycket nytt

2012-09-04

Den senaste tiden många nyheter kring cannabis och de risker som omger drogen presenterats.

Det senaste halvåret har flera uppgifter framkommit kring cannabis och cannabisbruk, både som medicin och missbrukardrog. Läkemedelsverket har godkänt en cannabispray för behandling av neurologiska sjukdomar. Enligt en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är cannabis är den drog som ökat mest i Sveriges 15 största kommuner under första halvåret 2012. CAN noterar även en tendens till ökad cannabisanvändning i årskurs 9 och ökade THC-halter i marijuana har dokumenterats i flera vetenskapliga rapporter. Mest slående är dock den omfattande vetenskapliga studie som gjorts på drygt tusen personer i Nya Zeeland, som indikerar en tydlig påverkan på IQ hos de personer som började bruka cannabis i unga år.

Det av Läkemedelsverket godkända cannabis-innehållande läkemedlet Sativex® ges som behandling för att lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS). Preparatet går att få på recept hos läkare i Sverige och finns redan nu på apoteken. Sativex® är dock endast tillåtet att skriva ut för MS-diagnosticerade patienter.

Sedan mitten av 1960-talet har THC-halten i den cannabis som finns tillgänglig för försäljning ökat genom växtförädling och nya odlingstekniker. Ett halvsekel tillbaka låg THC-halten på cirka 5 procent. Sedan dess, framförallt under de senaste 15 åren, har halten ökat avsevärt. I Holland ökade THC-halten i cannabis från 9 till 18 procent åren 1998 till 2005. Enligt en undersökning av marijuana såld i USA ökade den genomsnittliga THC-halten från 3,5 till 8,5 procent åren 1988 till 2006. Högre THC-halter leder enligt studier till starkare påverkan, och högsta risken för skadeeffekter är bland unga brukare som strävar efter att bli så höga som möjligt.

En nyligen publicerad studie visar att cannabis-droger som marijuana påverkar användarnas IQ. Forskarna bakom studien har prospektivt undersökt drygt tusen personer i Nya Zeeland och mätte IQ-nivåerna när personerna var 13 år och återigen när de var 38 år gamla.Ungefär 5 procent av deltagarna ansågs vara beroende av marijuana och använde drogen trots att det orsakade betydande problem för hälsa, socialt liv eller familjeliv. Resultaten visar att de som var beroende och hade börjat röka på i ung ålder hade ett IQ på åtta enheter lägre när de fyllt 38 år än när de var 13. Den viktiga faktorn tycks vara vid vilken ålder brukaren börjar använda marijuana och i vilket utvecklingsstadium hjärnan då befinner sig i, säger Madeleine Meier, som har lett studien. Innan 18 års ålder utvecklas hjärnan alltjämt och omformas för att bli effektivare, och är sannolikt mer benägen att ta skada av droger, till skillnad från en fullvuxen hjärna. Studien är publicerad i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.

Läs studien: Meier MH, Caspi A, Ambler A, Harrington H, Houts R, Keefe RS, McDonald K, Ward A, Poulton R, Moffitt TE. Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Aug 27.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05