U-FOLD ökar fokus på tvärvetenskaplig forskning

2012-10-08

U-FOLDs Höstseminarium lockade över 300 besökare. Nu väntar ökat fokus på tvärvetenskaplig forskning.

U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, har på ett år vuxit till en nationell angelägenhet. Forskare, praktiker, brukarorganisationer och beslutsfattare ägnar stor uppmärksamhet åt det som sker i Uppsala, och det profilstarka Höstseminarium 2012 samlade över 300 besökare från hela landet i Universitetshusets aula.
– Beroende och missbruk är komplexa frågor som kräver mer kunskap, information och samverkan. Det förutsätter att universiteten tar sin tredje uppgift på allvar, vilket gör U-FOLD till ett mycket viktigt initiativ, sade Gudrun Schyman, på plats för att delta i panelsamtalet ”Vägen till ett gemensamt förhållningssätt.

Även Lars Nylén, Generaldirektör och nyutnämnd direktor vid U-FOLD, instämde i behovet av samsyn, samarbete och tydligare koppling mellan empiri och vetenskap.
– Jag upplever en väldig kraft i hur U-FOLD gör detta svåra ämne spännande och ger det saklig uppmärksamhet. Tillsammans kan vi öka förståelsen för hela kedjan och dess mekanismer, och framför allt lära oss hur vi kan avbryta vägen mot missbruk.

Seminariet belyste aktuella frågor kring cannabis, nätdroger och spelberoende, men gav även stort utrymme för spontana samtal och nya kontakter.
– Vi måste förbättra samordningen mellan universitet, privat sektor, frivilligorganisationer och myndigheter. U-FOLD har sänkt tröskeln för personliga möten och jag är glad att vi har så engagerade och kunniga aktörer som Fred Nyberg. Vi kan bara hoppas att det kommer fler som honom, säger Urban Karlsson, pastor i Livets Ord som bland annat driver värmestugan Grottan för Uppsalas hemlösa.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD, inledde seminariet med att sammanfatta forumets första år: Ett intensivt arbete som resulterat i nya mötesformer, samarbeten, utbildningar och inte minst ett ökat medialt intresse kring beroendefrågor.
– Vi har fått tydlig bekräftelse på samhällets intresse för U-FOLDs verksamhet. Härnäst lägger vi ökat fokus på att vidga plattformen för vår tvärvetenskapliga forskning och genomför under hösten riktade insatser mot spets- och yngre forskare. Vi förbereder även samarbetet med Psykiatrins Hus, som kommer att ge prekliniska forskare en tydligare bas gentemot psykiatrin, säger Fred Nyberg.

Jenny Johansson, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, var en av de unga forskare som passade på att skaffa sig ett bredare perspektiv kring missbruksrelaterade frågor.
– För mig är U-FOLD och dagens seminarium bra tillfällen att skapa nya perspektiv i samtalet. Jag möter nya yrkesgrupper och kompetenser och breddar min egen kunskap i området.

En återkommande fråga var hur statusen ska kunna höjas kring den problematik som omger beroende och missbruk. Området har förlorat mark på den politiska agendan, den statliga missbruksutredningen har ännu inte gett effekt och företrädare för olika behandlingsformer har positionerat sig i ställningskrig.
– Min förhoppning är att William Petzälls tragiska bortgång kan innebära en blåslampa på området. Även hur U-FOLD sammanför forskningen och för ut kunskapen till samhälle och politiker är ett viktigt bidrag, så det finns anledning att se positivt på framtiden, sade Maria Abrahamsson, moderat riksdagsledamot.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05