Dialogmöte om framtidens ANDT-frågor

2012-10-25

Torsdag 1 november 2012 inbjuder Uppsala kommun till dialogmöte kring revidering av Drogpolitiska policyn.

I Uppsala kommun pågår en revidering av Drogpolitiska policyn. Torsdag 1 november inbjuds till dialogmöte i syfte att inhämta synpunkter från nyckelaktörer i kommunen och länet. Med utgångspunkt den nationella ANDT-strategin diskuterar vi hur det regionala och kommunala arbetet kopplas till den det nationella, vilka utmaningar har vi framför oss och vilka prioriteringar som bör göras? Mötet är ett led i processen att utarbeta ett regionalt åtgärdsprogram för ANDT-frågor.

Tid: Torsdagen 1 november, kl. 9.00-12.00. därefter gemensam lunch på UKK.
Lokal: Stationsgatan 12, vån. 4, lokal Aspen.
Anmälan och ev. frågor: till monica.soderbaum@uppsala.se, senast 24/9. Ange namn, funktion, arbetsplats och kontaktuppgifter. Önskas särskild kost till fika/lunch så meddela det via anmälan.

Program
09.00 Välkommen!
09.10 Presentation av deltagare
09.30 Den nationella ANDT strategin
10.10 Fika
10.30 Uppsala kommun nya drogpolitiska program; process, organisation mm
11.00 Dialog och sammanfattning
12.10 Lunch
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05