Hans Olav Fekjær föreläser i Uppsala 21 november

2012-10-31

Onsdag 21 november 2012 ger Hans Olav Fekjær föreläsningen The Psychology of Getting High i Gustavianum.

Onsdag 21 november gästas Uppsala och Gustavianum av forskaren, överläkaren och författaren Hans Olav Fekjær som föreläser på tema The Psychology of Getting High - Om alkoholens psykologiska effekter.

Hans Olav Fekjær har i många år verkat mot alkohol- och spelmissbruk och författade på 1980-talet de uppmärksammade böckerna Ny viten om alkohol och Alkohol og narkotika, myter og virkelighet. År 2004 utkom Fekjær med boken RUS – bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk.

Tid: Onsdag 21 november kl. 16.15
Lokal: Museum Gustavianum, Uppsala
Övrigt: Postseminarium kl. 18 vid Kalmar nation
Mer information: www.terminsstartuppsala.com

Arrangör: IOGT-NTO, Uppsala län
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05