Fred Nyberg: U-FOLDs tvärvetenskapliga framtid

2012-11-01

U-FOLDs tvärvetenskapliga arbete röner framgång, men än finns mycket att göra, skriver Fred Nyberg.

Ett centralt inslag U-FOLDs verksamhet är forskning med stora inslag av tvärvetenskaplig bredd. Från detta nav av forskning ska nyvunnen kunskap effektivt förmedlas och implementeras bland partners och aktörer i samhället. Aktörer som i sin tur behöver definiera aktuella behov för framtida forskning. Den rena forskningen måste därför kompletteras med ett effektivt utbud av undervisning i form av kurser, seminarier och skriftligt material.

Under U-FOLDs första verksamhetsår har mycket hänt! Vi har lagt stort fokus på möten där vi aktualiserar missbruks- och beroenderelaterade frågor av olika slag. Vi har också initierat flera kurser. Våra nära kontakter och samarrangemang med samhällets aktörer har öppnat för många intressanta projekt. Frekventa framträdanden i media har gett U-FOLD uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Även våra tvärvetenskapliga engagemang röner framgång. Flera projekt kopplade till U-FOLD har kommit igång och fått bra anslag, men här finns mer att göra. Vi ser potential att initiera fler projekt och ännu större satsningar. Regeringen aviserar en kraftsamling på forskning, inte minst inom Life Science-området, och inför de utlysningar som blir aktuella i vår är det viktigt att forskare i Uppsalaregionen – och i detta fall med anknytning till U-FOLD – finns med. Goda förutsättningar kommer att ges forskarkonstellationer inom områden och kompetenser där Uppsala universitet står i särklass. Kompetenser som vi identifierar och beskriver på U-FOLDs hemsida.

Vid Café U-FOLD onsdag 5 december 2012 sätter vi fokus på U-FOLDs tvärvetenskapliga arbete och framtid. Vi diskuterar samhällets särskilda behov och ger inblick i nationella prioriteringar. Det är också ett tillfälle för deltagare att presentera sin verksamhet, kompetens och faciliteter. Mötet kommer att samla forskare från ett brett område inom universitetet och ge plats för interaktioner mellan forskare från olika discipliner. Jag är övertygad om att mötet leder fram till nya vägar att använda våra kompetenser och ger ökad kraft till viktiga projekt inom beroendeområdet.

Boka in Café U-FOLD den 5 december redan nu och ta chansen att hitta rätt plats för din kompetens i detta avseende.

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05