Lång väg till samsyn

2012-11-09

Mötesplats U-FOLD bekräftade avståndet mellan beroendeforskning, behandling och politik.

Vid onsdagens Mötesplats U-FOLD sattes fokus på avståndet mellan beroenderelaterad behandling, forskning och politik. Frågan har aktualiserats av såväl riksdagsledamotens William Petzälls bortgång som SVTs granskning av Västbergamodellen, och Universitetshusets Hörsal XI var mer än fylld då representanter för en rad grupper samlades till diskussion. Mötet tydliggjorde att det återstår en bit till konsensus, men som Stig Rådahl, ordförande i Uppsala kommuns nämnd för hälsa och omsorg, konstaterade står samhället inför en gigantisk utmaning som bara kan lösas i samverkan.

Samtalet fokuserade till stor del på utbud och val av behandlingsformer. Leif Grönbladh, programchef vid Akademiska sjukhusets beroendeklinik, påtalade vikten av att kunna erbjuda missbrukare individuella behandlingar med återfallsprevention i syfte att hjälpa dem tillbaka till en fungerande social tillvaro på egna ben.
– Men vad exakt är det vi ska behandlas mot? Vi i Svenska Brukareföreningen diskuterar mycket kring vilket sätt vi egentligen är sjuka och många av dem vi talar med ser behandlingskliniken som en plats att vila och äta upp sig på, inflikade Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukareföreningen.

En annan relevant fråga är hur den förre missbrukaren ska kunna fortsätta sin drogfria tillvaro under och efter steget tillbaka till samhället. Frestelserna att återfalla i missbruk är många och i kombination med kroppens minskade drogtolerans är risken påtaglig för ödesdigra följder.
– Efter sex månader ska patienten skeppas ut, och då behöver vi ett antal modeller att arbeta med. Fast bostad först! är ett intressant upplägg, men lika lite som en tröja storlek 50 passar alla är det rätt metod för varje vårdtagare, sade Stig Rådahl.

Vid mötet diskuterades även de påstådda läckagen av droger från substitutionsbehandlingar. En majoritet tycktes överens om att Metadon, Subutex och flera andra droger ibland hamnar i fel händer, problemets omfattning rådde däremot skilda uppfattningar om.
– Här måste Socialstyrelsen bli bättre på att kontrollera vilka som skriver ut dessa farliga droger. I dag saknas tillräckliga register vilket möjliggör läckage. Ska dessa viktiga behandlingar undvika kritik och misstänkliggörande så måste vi införa stenhård kontroll, menade Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt samhälle.

Den fråga som rönte störst samstämmighet rörde vikten av tidiga insatser. Såväl Stig Rådahl som Alf Ahlstedt, vice ordförande i Knivsta kommuns Socialnämnd, framhöll behovet av förebyggande insatser gentemot barn, ungdomar och deras familjer i riskmiljöer. Uppsalas gymnasieskolor har redan infört nolltolerans mot droger och misstankar leder till tester. Dessvärre inleder många sin väg mot missbruk i betydligt lägre ålder än så.
– Jag har i flera år mött missbrukande ungdomar på Sergels Torg och olika anstalter, och även om många av dem är motiverade att skapa sig ett bättre liv är problemen likväl etablerade. Många berättar om hur de börjat använda droger redan i elvaårsåldern, vilket tydligt pekar på att vi behöver arbeta med tidiga, förebyggande insatser, sade Helen Jaktlund, pressansvarig vid Morsor & Farsor på stan.

Diskussionen om drogberoendets utmaningar går vidare. U-FOLD gör det härnäst torsdag 29 november 2012 i samband med seminariet Nätdroger: Dödsdroger, Kannibaldroger och Badsalt
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05