Populär utbildning fullbokad

2012-11-20

Utbildningen Heroin – behandlings- och vårdaspekter vid opiatberoende som ges 21-23 november 2012 är nu fullbokad.

Den 21-23 november genomförs utbildningen Heroin – Behandlings- och vårdaspekter vid opiatberoende vid Sigtunastiftelsen. Antalet deltagare är begränsat till 30, och utbildningen är nu fullbokad. För mer information kontakta Myron Zaluha.

Tid: 21-23 november 2012
Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Målgrupp: Du som i ditt dagliga arbete möter beroende- och missbrukspatienter

Läs mer om utbildningen här

Mer information:
Marianne Danersund, tel: 018-471 4015
Myron Zaluha, tel: 018-471 4279

Heroin – Behandlings- och vårdaspekter vid opiatberoende genomförs som en internatutbildning och riktar sig till de mottagningar och beroendeenheter som de senaste åren startat en verksamhet där läkemedelsbehandling av opiatberoende är central. Utbildningens innehåll spänner över ett flertal områden, såväl medicinska som sociala, där man som personal kan behöva fördjupa sina kunskaper. Problem kring graviditet och missbruk kommer att identifieras. Till kursens syften hör att presentera och jämföra forskning kring läkemedelsbehandling av opiatberoende, samt att ge tid till diskussion, erfarenhetsutbyte och argumentation kring centrala frågeställningar inom området.

Missbruket av opiater har stigit kraftigt under det senaste decenniet och nyrekryteringen bland unga har samtidigt ökat. Studier visar också att antalet överdoser med dödlig utgång blir allt vanligare. Forskning ger vid handen att det tunga missbruket av narkotika har ökat med 15% de senaste 10 åren. I Sverige beräknas antalet tunga missbrukare vara ca 30 000 personer, av dem använder 10 000 opiater som dominerande drog. Heroin är också den vanligaste drogen bland de missbrukare som söker behandling. Nu pågår intressanta studier när det gäller läkemedelsassisterad behandling av heroinister och forskarna har stora förhoppningar när det gäller vård och behandling för dessa människor.

Utbildningen erhåller bidrag från Reckitt Benckiser Pharma.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05