Nationellt vårdprogram om missbruk av AAS och andra hormonläkemedel

2012-12-18

Dopingjouren ger ut ett nationellt vårdprogram till vårdpersonal som möter patienter med ett AAS-missbruk.

Dopingjouren har författat ett "nationellt vårdprogram om missbruk av anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel" tillsammans med specialister inom dopningsområdet med målgruppen läkare och vårdpersonal.

I programmets förord fastslås att ”Syftet har varit att sammanfatta de nuvarande medicinska erfarenheterna om dopning, speciellt AAS, för att ge kunskap och praktisk handledning om diagnostik och terapi till dem i sjukvården som på olika sätt träffar patienter med ett AAS-missbruk. Syftet är också att stimulera till ökade insatser inom vården, samt att ge incitament till forskning kring dopningens orsaker, konsekvenser och behandling. Texten är på intet sätt fullständig och kommer att kunna uppdateras fortlöpande. Information om uppdateringar kommer att läggas ut på Dopingsjourens hemsida och kan också erhållas från författarna (adresser och kontaktuppgifter ges i slutet av dokumentet)”.

Läs Nationellt vårdprogram om missbruk av anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05