Konferens: Stöd i föräldraskapet

2013-01-22

Torsdag 14 mars 2013 inbjuds politiker och nyckelpersoner till utbildning i föräldrastöd i familjer med missbruk.

Föräldrar med missbruksproblem vill, precis som alla andra, vara bra föräldrar. Barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk sjukdom eller våld förekommer behöver, precis som alla andra, bli sedda och få stöd.

Torsdag 14 mars 2013 arrangerar Regionförbundet Uppsala län konferensen Stöd i föräldraskapet – hjälper barn i familjer med missbruk. Syftet med utbildningsdagen är att belysa vikten av att arbeta med ett helhetsperspektiv i familjer där missbruk förekommer. Genom att stödja föräldrar i deras föräldraskap hjälper vi också barnen.

Konferensen riktar sig till dig som är chef, politiker eller nyckelperson inom privat, kommunal och landstingsverksamhet. Dagen är en del i den stora nationella satsning som syftar till att stödja barn som lever i dysfunktionella familjer.

Tid: Torsdag 14 mars 2013, kl. 9.00 – 15.15 (kaffe från 8.30)
Lokal: Alfvénsalen Orphei Drängars plats 1, Uppsala
Anmälan: www.regionuppsala.se/kursanmalan senast 13 februari
Övrigt: Fri entré

Kontakt: Utvecklingsledare Helén Olsson, 0706-11 97 19

Konferensen genomförs i samarbete med Region Gävleborg. En utbildningsdag genomförs i Gävle den 28 februari. Det går bra att delta på denna dag istället om ni har förhinder 14 mars.

Anmälan till konferens 28 februari skickas till karin.gisselman@regiongavleborg.se

Läs program mm inför konferensen

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05