Fred Nyberg: Regeringens lagrådsremiss bekymrar

2013-02-08

Regeringens lagrådsremiss riskerar att permanenta avståndet mellan politiken och det aktuella kunskapsläget, skriver professor Fred Nyberg.

När man tar del av regeringens lagrådsremiss God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården överraskas man av att så stor del av det arbete som lagts ned på Gerald Larssons utredning (SOU 2011:35) förbigås. Lagrådsremissen tycks endast få med mycket begränsade delar av det utredaren föreslår. Den stärker och söker förtydliga det som man redan tidigare varit överens om innan SOU 2011:35 kom till. Åtskilliga, framförallt experter inom vården, har reagerat på innehållet i lagrådsremissen.

Det som bekymrar många är att huvudansvaret, i motsats till Gerald Larssons förslag, fördelas på flera huvudmän. I en nyligen publicerad artikel fastslår några av de mest kunniga inom svensk beroendevård att, tvärtemot vad regeringen föreslår, ett sammanhållet behandlingsansvar skapar bättre förutsättningar för ett helhetsperspektiv som förenar psykosociala och medicinska kompetenser inom beroendevården. De fastslår även att detta i synnerhet gäller för dem som har svåra sociala problem – såsom hemlöshet och kriminalitet – och som dessutom lider av svåra kroppsliga och psykiska sjukdomar.

Verksamma inom forskning och utbildning hade nog hoppats på att de tilldelningar som utredningen föreslog när det gäller inrättning av resurscentra och utbildningsenheter skulle finnas med, men i vanlig ordning späds de tilltänkta forskningsresurserna ut till befintliga forskningsråd. Många menar att det typiskt svenska i att aldrig våga satsa på något nytt bekräftas i detta förslag, och som en av de mest framstående bland landets beroendeforskare uttryckte det för ett par veckor sedan: Om man inte fullt ut tar vara på detta förslag i forskningshänseende så kommer det att dröja många decennier innan vi får se något som är i paritet med vad den faktiska situationen kräver.

Kanske är det så. Svensk politik ligger alltid ett steg efter det aktuella kunskapsläget i fråga om kontroll, efterfrågan, vård och behandling. Missar man vad Gerald Larsson föreslår i SOU 2011:35 i denna fråga så riskeras detta avstånd att permanentas.

Oavsett var detta till slut landar så fortsätter U-FOLD sin intensiva aktivitet. Vårt arbete har vidgats från att stimulera tvärvetenskaplig beroendeforskning och implementering av ny kunskap i samhället, till att nu även delta i utvecklingen av forskning och kunskap i utlandet, senast i Saudiarabien.

Fred Nyberg
PhD, Professor, koordinator U-FOLD
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Uppsala Universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05