U-FOLD på toppen av Psykiatrins Hus

2013-02-12

Nu får Uppsala en ny plattform för samverkan inom specialistpsykiatrin och beroendeområdet, skriver professor Lisa Ekselius och divisionschef Åsa Hagberg.

I början av mars flyttar större delen av Psykiatridivisionen och delar av Uppsala universitets Institution för neurovetenskap in i nya lokaler – det som hittills kallats Psykiatrins Hus – och så gör även U-FOLD. Detta blir en plattform för kommande storsatsning på forskning, utbildning och samverkan inom specialistpsykiatrin och beroendeområdet.

Huset är cirka 30 000 kvadratmeter och utformat som ett kvarter runt en gemensam gård på Akademiska sjukhusets kärnområde med huvudentrén riktad mot Uppsala centrum. Det rymmer öppenvårdsverksamhet, drygt 100 heldygnsplatser, administration samt undervisning och forskning. Dessutom finns i entréplanet ett stort konferenscentra med restaurang. Detta tillsammans skapar förutsättningar att genomföra arrangemang av olika karaktär. Huset ligger nära stadskärnan och stadsparken och blir på så sätt en naturlig mötesplats. Husets välkomnande utformning signalerar ljus, samarbete och kommunikation och torde bidra till att minska fördomar och stigmatisering av psykisk ohälsa.

Genom att samla alla enheter på Akademiska sjukhusets kärnområde kan psykiatrin integreras mer effektivt i den övriga vården. Att samla hela psykiatridivisionen under ett och samma tak skapar en dynamisk miljö. Spontana möten med kollegor i vardagen skapar trygghet och underlättar viktigt erfarenhetsutbyte med fokus på patientens bästa. Förhoppningen är att psykiatridivisionens nya och mer centrala läge även ska generera framgångsrika samarbeten mellan andra enheter inom Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

För att vara en ledande universitetsklinik med bästa tänkbara patientvård, både idag och i morgon, gäller det att vara en attraktiv arbetsplats för läkare, sjuksköterskor och unga forskare. Den här vackra och dynamiska miljön ökar vår attraktionskraft.

Lisa Ekselius
professor, Institutionen för neurovetenskap
Uppsala universitet

Åsa Hagberg
divisionschef, Psykiatridivisionen
Akademiska Sjukhuset
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05