Lyckad start för cannabispreventiv utbildning

2013-02-13

Länsstyrelsens och Uppsala universitets gemensamma satsning på utbildning i cannabisprevention väcker entusiasm hos premiärdeltagarna.

De första 30 deltagarna i utbildningen Beroendelära, prevention med inriktning på cannabismissbruk om 7,5 hp är nu examinerade. Satsningen, som genomförs av Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet, beskrivs redan som en framgång.
– Vi fyllde snabbt antalet utbildningsplatser och deltagarna var både engagerade, aktiva och ambitiösa. Vi ser att den kunskap vi förmedlar fyller ett behov och kommer förhoppningsvis att bidra till att fler vuxna kan föra bra samtal med barn och ungdomar om cannabis och andra droger, säger Anna Haid, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Utbildningen, som finansieras av Statens folkhälsoinstitut, kommer lägligt. Cannabis är ett växande problem bland länets unga. Landstinget i Uppsala läns undersökning Liv och Hälsa Ung 2011 visar att i gymnasiets årskurs 2 har 19 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna prövat cannabis. Siffrorna stiger och drogen är numera den tredje vanligaste i åldersgruppen.
– Nu tycker många att det är upp till var och en om man vill använda droger eller inte. Legaliseringsförespråkarna har många, nya argument som är svåra att bemöta om man inte är påläst, de kan referera till forskning och slänga ur sig lite vad som helst, konstaterade Magnus Hänström, kursdeltagare och chef vid Uppsalapolisens gatulangningsenhet, i en tidigare intervju i Uppsalatidningen.

Samtliga 30 deltagare verkar inom den ideella sektorn, landstinget, länets kommuner samt polismyndigheten, och kommer i sin profession i kontakt med barn och ungdomar. En av dem är Emir Padovic, fritidsledare vid Kvarngärdets fritidsklubb, Uppsala kommun.
– Jag uppskattade utbildningens tvärvetenskapliga anslag och att få ta del av föreläsarnas och de andra deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Jag tar med mig ett bredare perspektiv in i diskussioner med ungdomarna, och förhoppningsvis är det en kunskap som fler fritidsledare i kommunen kommer att få ta del av.

En av föreläsarna vid utbildningen var Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, tillika koordinator vid U-FOLD.
– Deltagarna var angelägna om att ta till sig kursinnehållet, och som examinator är jag, efter genomläsning av de PM de presterade, övertygad om att kunskapen som förmedlades kommer att vara till praktisk nytta. På det hela taget gick alla moment bra, och vi ska nu utvärdera deltagarnas respons för att se hur vi kan vässa utbildningen ytterligare, säger Fred Nyberg.

I länets kommuner fortsätter nu kunskapsspridningen i lokala utbildningsinsatser. Ute i landet har flera länsstyrelser följt processen och Uppsala universitet har redan fått i uppdrag att genomföra utbildningen vid ytterligare en rad tillfällen. Först på tur står Länsstyrelsen i Stockholms län.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05