Socionomer ska få bättre kunskap om missbrukets problematik

2013-02-15

Med start höstterminen 2012 kommer Uppsala universitets socionomprogram att ge studenterna djupare kunskap om missbrukets komplexitet.

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet ser nu över utbildningen i syfte att bli tydligare med kunskap om missbruk. Tidigare har programmet endast behandlat frågan översiktligt. Från och med höstterminen 2012 kommer kunskaper om missbruk in i programmet på grund-, fortsättnings- och avancerad nivå.

Undervisningen kommer att rikta in sig på att studenterna ska förstå missbruket som ett folkhälsoproblem och dess konsekvenser för samhälle och individ. Studenterna ska även få ta del av etablerade metoder för att fastställa och bemöta alkoholproblem på olika nivåer. I utbildningens avslutande del kommer en avancerad kurs att ges i samarbete med institutionen för farmaceutisk biovetenskap. För att spegla missbruksproblematikens sammansatta natur kommer både samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och behandlingsmässiga perspektiv att behandlas.

Ansvarig för översynen av missbruksinslagen är socionom, med.dr. Christina Nehlin Gordh i samarbete med programansvarige Kari Jess.

Mer information: Christina Nehlin Gordh, tel: 0709 - 661298
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05