Fred Nyberg: Lagligt rökheroin är ingen bra lösning

2013-03-04

Förslaget att legalisera heroinrökning vore att utsätta heroinberoende för ett livsfarligt, ovetenskapligt experiment, skriver Fred Nyberg.

Någon dag efter att U-FOLD genomfört Lars Gunne-symposiet i Grönwallsalen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala kommer uppgifter om att Norges hälsominister Jonas Gahr Støre vill göra heroinrökning laglig. Støre hoppas att sprutnarkomaner ska byta till rökheroin och tror sig därmed kunna minska antalet dödsfall efter överdoser. Professor Lars Gunne, som med anledning av sin förestående 90-årsdag i veckan uppmärksammades för sina pionjärinsatser för de svenska metadonprogrammen, angav med tydlighet vid mötet i Uppsala att heroinbehandling inte är att rekommendera för opiatberoende drogmissbrukare.

Den norske ministerns uttalande bekräftar, vilket vi redan diskuterat under U-FOLDs Brännpunkt, det stora avståndet mellan politiskt tyckande och det aktuella kunskapsläget. Heroin är en opiat, en substans som kännetecknas av snabb toleransutveckling. Utvecklingen är precis motsatt vad den norska hälsoministern hoppas på. Flertalet som börjar med heroinrökning upplever snart att effekten inte är tillräcklig och börjar injicera för att få beroendet mättat. Rökandet blir alltså inkörsport till sprutanvändning.

Heroin är en substans med höga risker. Den går snabbt in i det centrala nervsystemet och effekten försvinner relativt snabbt. Opiaternas effekt att bli hög och utveckla beroende förstärks av intagningssättet. Ju snabbare opiater når hjärnan efter att man förväntar sig effekten desto starkare effekt, men även snabbare beroendeutveckling. Att injicera eller röka heroin betyder ingen skillnad i detta avseende. Toleransutveckling gör att dosen för den euforiska kick man söker kommer allt närmare den letala mängden. Ofta kombineras också heroinet med andra droger, t ex bensodiazepiner, som avsevärt ökar risken för överdos.

Sedan 50 år finns avsevärt bättre alternativ. Dessa stod i fokus vid ovan nämnda symposium. Det handlar framförallt om metadon, vilket har avsevärt mer gynnsamma egenskaper än heroin. Ett långsamt påslag och ett långsamt avlägsnande ur kroppen gör metadonets euforiserande och beroendeskapande effekt betydligt lägre än heroinets. I sin verkan på kroppen liknar metadon betydligt mer våra egna endorfiner än vad fallet är för heroin. Forskning har klarlagt att i Skandinavien för metadonbehandling ut över 80 procent av patienterna i ett fungerande förvärvsliv. Dessutom reduceras även risken för brottslighet, virusinfektioner och för tidig död. Det hade varit ett betydligt mer vetenskapligt förankrat förslag om den norske ministern förordat utbyggnad av metadonprogrammen istället för att legalisera rökheroin. (Jag vill här även förtydliga att självfallet måste all administration av narkotikaklassade läkemedel ske under kontrollerade former med tillgång på specialister. Att det förekommer illegala flöden ute i samhället gäller inte bara för mediciner som används inom beroendevården.)

Att legalisera heroinrökning för injektionsmissbrukare skulle få följder på många nivåer i samhället. Heroinrökning en gång om dagen skulle inte räcka. Ska man inrätta särskilda rökrum för heroinister? Hur ska man då förhålla sig till rökning av de nya cannabinoida substanser som dyker upp i rökmixar som säljs via nätet? Vad ska man säga om kokain? Ska man rekommendera de kokainister som förstör sina slemhinnor i näshålan att övergå till att röka drogen i form av crack istället?

En politik som legaliserar rökning av heroin kommer tveklöst att få konsekvenser på många områden. Den norske ministerns förslag kan bara ses som en bekräftelse på distansen mellan politik och akademisk kunskap. Heroinberoende patienter ska inte diskrimineras, de behöver vetenskapligt utvärderad, fungerande behandling – liksom alla andra med någon sjukdom i samhället – och inte utsättas för livsfarliga, ovetenskapliga experiment av politiker.

Fred Nyberg
Professor, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05