Stort intresse för seminarium om nätdroger

2013-03-21

Hallå där Lars Nylen, ansvarig för U-FOLDs seminarium om Nätdroger som nu arrangerats för tredje gången.

Vad gör seminariet så populärt?
– I dag uppdateras designade droger innan de hunnit narkotikaklassas och handlas fullt lagligt över Internet. Det är en akut utmaning som får medial uppmärksamhet och väcker nyfikenhet. Vi fyller ett kunskapsbehov och har vid de två första seminarierna fått tacka nej till många på grund av platsbrist.

Ges problemet med nätdroger tillräcklig prioritet?
– Vi ser just nu ett politiskt uppvaknande, även inom rättsväsendet tar designade droger allt större utrymme. Då vi började planera seminariet hade Högsta Domstolen fastställt en dom, i dag är de uppe i 14. Det har inneburit en praxisändring gällande kriterierna för grova narkotikabrott liksom för straffsatserna vid narkotikabrott vilket ändrat balansen i vårdkedjan.

Vilka förändringar kommer att behövas?
– Enligt den nya praxisen kommer färre att dömas till fängelse. Alltså måste den öppna vården arbeta mer med motivering och behandling av missbrukare, därmed måste behandlingshemmens personal få rätt kunskap att tackla problematiken.

Hur kan forskningen bidra i arbetet?
– Beroendeforskningen är bra, men missbrukarna är påhittiga. De testar ständigt nya drogkombinationer och att få nödvändiga etiska prövningstillstånd för forskning om blandmissbruk innebär ibland långdragna processer.

Återkommer seminariet en fjärde gång?
– Det är möjligt, men beroendeområdet rymmer många aspekter med stor efterfrågan på kunskap. Vad gäller just designade droger bör vi fortsätta att skapa mötesplatser för rättsväsende, politik och vård. Dessutom måste vi utveckla våra internationella nätverk och jag är tacksam över att Christopher J. Urben, sambandsman för U.S. Drug Enforcement Administration i de nordiska länderna, har haft möjlighet att medverka vid samtliga tre seminarier.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05