Presentationer från Storseminarium 2013 tillgängliga nu

2013-04-03

Här har du möjlighet att ladda ner Powerpointpresentationer från Storseminarium 2013 i Uppsala universitetsaula.

Då flera besökare vid Storseminarium 2013 önskade tillgång till talarnas Powerpointpresentationer har vi gjort dem tillgängliga för nedladdning här.

Fred Nyberg, professor, koordinator U-FOLD
U-FOLD - Framtida utmaningar

Gunilla Svedström, verksamhetschef, Beroendekliniken
Ingång 10 – Akademiska sjukhuset

Jenny Rydstedt, strateg, Gullers Grupp
Media och opinionsbildning - så påverkar vi samhällsdebatten

Monica Söderbaum, preventionssamordnare, Uppsala kommun
Erik Leijonmarck, projektledare, Uppsala kommun
Cannabisappen – ett preventionsverktyg i vår tid

Per Binde, docent, Göteborgs universitet
Nya forskningsrön om spel och spelberoende

Maria Ellgren, forskare, Uppsala universitet
Nätdroger - risker och konsekvenser för användaren

Tommy Moberg, forskare, Göteborgs universitet
Anabola androgena steroider – En psykoaktiv drog?
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05