Dopingdebatt lockade många till aulan

2013-04-05

Över 300 besökare deltog vid Storseminarium 2013 för att lyssna till några av Sveriges främsta experter inom beroendeområdet.

– Där det finns steroider, knark och vapen, där dör människor. Jag har haft vänner som befunnit sig i den världen så jag vet. När vi dessutom lever i en tid där en snygg kropp är viktigare än en fungerande själ måste vi alla bidra till att vända idealen, och här kan media spela en viktig roll, sade Paolo Roberto, en gång ungdomsbrottsling, sedermera framgångsrik boxare och i dag ambassadör för Ren Idrott, då han gästade U-FOLDs Storseminarium 2013 i Uppsala universitetsaula.
Idrottsvärlden har nyligen skakats av flera dopingrelaterade rubriker, bland annat kring cyklisten Lance Armstrong och våra nordiska skidåkare, och det publika intresset var stort för seminariet som bjöd på några av Sveriges främsta experter inom dopingfältet.

Områdets komplexitet blev snabbt tydlig. Längst i sitt resonemang gick Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, som framförde tanken på att släppa dopingen fri.
– Accepterar vi doping inom ofarliga gränsvärden kan alla tävla på lika villkor. Män och kvinnor skulle kunna tävla mot varandra, vilket säkert skulle öka intresset för tävlingarna. Å andra sidan skulle stora idrottstävlingar inte längre kunna förstås som jakten på den naturliga övermänniskan. Något i idrottens själ skulle gå om intet, men vore det verkligen av ondo?
Mathias Hallberg, forskare kring steroiders skadliga effekter på hjärnan, invände att doping inom elitidrott visserligen kan bedrivas under kontrollerade former, men att acceptans ger felaktiga signaler kring preparat som kan vara direkt skadliga och väcka starka aggressioner. En linje som även drevs av socionomen och forskaren Tommy Moberg.
– Vi har sett flera vansinnesdåd utförda av steroidmissbrukare. Preparaten slår ut vår empatiska förmåga och ger ökat självförtroende. Ett aktuellt exempel är Anders Behring Breivik som förberedde sina brott med en minutiöst planerad steroidkur. Vidare ser vi en stor andel blandmissbrukare och kraftigt förhöjd dödlighet bland de steroidanvändare som undergår behandling.

De fler än 300 seminariebesökarna passade även på att att utöka sina professionella nätverk. Mötet samlade representanter från akademi, myndigheter och ideella organisationer, och många framhöll vikten av denna gemensamma arena.
– Det är nödvändigt att vi som verkar inom samma fält träffas, samtalar och bygger relationer. Ska vi ha ett fungerande samarbete kring våra gemensamma målgrupper måste vi ha kunskap om varandra, konstaterade Christer Johansson, ungdomskonsulent vid Uppsala kommun.
– Beroendefrågan är akut, och det är intressant att få en aktuell överblick av vad som uträttas. Min uppfattning är att samhällets resurser måste samordnas, det går inte att arbeta ensam på sin kammare. Dessutom tror jag att många inom fältet måste se över hur de kommunicerar sina budskap, sade Margareta Engvall.

Jenny Rydstedt, strateg vid Gullers Grupp, framförde betydelsen av långsiktig, uthållig och metodisk kommunikation. Framgång kräver en gemensam syn kring centrala frågor, tydligt definierade målgrupper och väl formulerade budskap som talar till både hjärta och hjärna.
– Inom beroendeområdet finns en hel del att arbeta med, men också stora möjligheter. Vi står just nu inför flera spännande satsningar: till årsskiftet bildas Folkhälsomyndigheten, missbruksutredningen har resulterat i en lagrådsremiss och så väntar ett valår.
Ett exempel på nya metoder att kommunicera kunskap kring droger är den Cannabis-app som just nu förbereds i samarbete mellan Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet.
– Vi vill kommunicera där målgruppen finns och vi vet att 61 procent av alla ungdomar kan tänka sig att söka information om narkotika via nätet. Med en cannabis-app samlar och presenterar vi lättillgängliga fakta i en utvecklingsbar kanal, berättade projektledarna Monica Söderbaum och Erik Leijonmarck.

U-FOLD blickar nu vidare mot händelserik vår. Redan 8 maj arrangeras seminariet ANDT – Dagsaktuell kunskap i samarbete med Regeringens ANDT-sekretariat. Längre fram i kalendern vidgar nätverket sina geografiska vyer, bland annat med aktiv närvaro vid Almedalsveckan i form av seminarierna Vem ska springa sista sträckan? samt Är det farligt – Relevanta strategier vid missbruksbehandling.
– Den pågående debatten inom beroendeområdet bekräftar ett fortsatt avstånd mellan forskning, politik och samhälle. Behovet av en gemensam arena är uppenbart och jag är övertygad om att vår regionala modell har mycket att tillföra på nationell nivå. Vår vision är att U-FOLD ska spela en aktiv roll inom svensk och internationell missbruks- och beroendehantering, nu är tiden kommen att ta nästa steg, säger Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05