”Det är obegripligt att Sverige inte satsar mer”

2013-04-11

Ett ögonblick… Tommy Moberg, socionom och doktorand, som inte är helt nöjd med samhällets hantering av steroidproblematiken.

Tommy Moberg, socionom och doktorand

Är steroidproblematiken tillräckligt prioriterad?
– Frågan lyfts främst då enskilda beslag och våldsdåd tydliggör allvaret kring steroider. Det har bidragit till hårdare straffsatser, vilket i sin tur gjort området mer intressant för polisiära insatser. Däremot är jag mer tveksam till huruvida våra politiker prioriterar ämnet tillräckligt.

Vad kunde politikerna ha gjort annorlunda?
– Efter ett omtalat fall i Västerhaninge 2006 gav den dåvarande regeringen i uppdrag åt det operativt inriktade Mobilisering mot narkotika (MOB) att ta sig an steroidproblematiken. Vid det maktskifte som följde ersatte den nya regeringen MOB med det mer ansvarsdelegerande ANDT-rådet. Plötsligt skulle hjulet uppfinnas på nytt och vi har fortfarande inte tagit igen det tempo vi förlorade då.

Hur ser det ut på behandlingsfronten?
– I dag behandlas steroidbrukare endast i Göteborg eller Örebro, vilket självklart inte är tillräckligt. Vidare är de psykosociala inslagen i behandlingen direkt eftersatta. Det är närmast obegripligt att Sverige inte satsar mer på området, då vi vet vilka kostnader samhället har för missbrukare som inte är i behandling.

Hur kan vi komma till rätta med problematiken?
– Dels måste svensk sjukvård få självförtroende att våga behandla steroidmissbruk. Många inom missbruksvården hänvisar till att de saknar erfarenhet av steroider, men det resonemanget skulle aldrig föras kring exempelvis nya nätdroger. Dels behövs ett ökat samarbete mellan bland annat sjukvård, socialtjänst och psykiatri, här är U-FOLD ett positivt exempel på nödvändigt nätverksbyggande.

Vilka andra länder kan vi se och lära av?
Vi behöver inte blicka längre än till Norge, som nu som andra land efter Sverige ska kriminalisera steroidbruk. Redan innan beslutet är fattat utbildar de behandlare över hela Norge och regeringen anslår stora belopp till utveckling av ett resurscenter i stil med det vi har i Göteborg. Därmed passerar de oss raskt med hästlängder, vilket på sätt och vis är beklämmande med tanke på hur länge Sverige arbetat med steroidfrågan.

Vilka råd kan vi få ur din bok Mandom, mod och morske män?
Boken lyfter samhällsproblematiken och ger handfasta tips för arbete med steroidbruk, dessutom bidrar Gunnar Hermansson, tidigare vid Rikskriminalpolisen, med viktig kunskap kring näthandeln och polisiära aspekter. Jag skulle rekommendera den till människor som arbetar med riskgrupper och steroidbrukare i skolor, behandling eller rehab. Som en av få titlar på området är den även relevant som kurslitteratur för blivande socialarbetare.

Läs mer om Mandom, mod och morske män, G. Hermansson, T. Moberg

Läs mer om Anabola Androgena Steroider, G. Hermansson, T. Moberg

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05