Fred Nyberg: U-FOLD står inför en intensiv vår och sommar 2013

2013-04-15

U-FOLD verkar i ett dynamiskt område, och det är viktigt att vi aldrig stannar upp, skriver koordinator Fred Nyberg.

U-FOLD har snart varit verksamt under två hela läsår och ännu har vi inte kunnat se någon avmattning i intresset för vår satsning, vare sig i deltagande vid möten eller i anmälningar till vårt kursutbud. Vid vårt senaste storseminarium i universitetsaulan fick vi detta ytterligare bekräftat då närmare 350 deltagare anmälde sig. Som tidigare kom dessa från vitt skilda fält av aktörer verksamma i organisationer och enheter inom beroendeområdet.

En drivande kraft till denna uppslutning, liksom vid tidigare möten och seminarier, förklaras säkerligen med att vi arbetar inom ett mycket dynamiskt område. Beroendet av droger och olika beteenden är något som dagligen aktualiseras i media. Vi möts ständigt av nya utmaningar och det är viktigt att vi aldrig stannar upp. Vi måste också inse att medan vi arbetar med akuta skeenden, måste vi även ha det långsiktiga för våra ögon. Jag är övertygad om att de utbildningsinsatser U-FOLD är engagerade i kommer att få stor betydelse. Men det är också av betydelse att vi kan bemöta snabbt uppkommande trender och nya droger med relevanta insatser.

Under våren kommer U-FOLD att ta en aktiv roll i flera viktiga sammanhang. Redan den 8 maj samarrangerar vi och regeringens ANDT-sekretariat ett kunskapsseminarium i Akademiska sjukhusets Grönwallsal. Den 14 maj arrangerar vi och Länsstyrelsen i Uppsala län en temakväll kring ungdomar, föräldrar och alkohol. Den 23 maj möts vi för att diskutera Missbrukarens perspektiv i Katedralkaféet, och under första veckan i juli kommer U-FOLD att vara väl representerat i olika seminarier under Almedalsveckan.

Med önskan om en bra fortsättning på våren som nu äntligen börjar bryta fram.

Fred Nyberg
Professor, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05