TÄNK OM – för en nyktrare valborg

2013-04-29

Informationsinsatsen TÄNK OM ska stödja föräldrar och andra vuxna att sätta gränser kring unga och alkohol.

Anna Haid

Med start inför valborg genomförs under året TÄNK OM - en riktad informationssatsning till tonårsföräldrar. Satsningen är ett samarbete mellan bland annat Länsstyrelsen, länets kommuner och Polisen. I satsningen ingår boken Tonårsparlören som närmare femtusen tonårsföräldrar i Uppsala län har fått hemskickad i år. Boken innehåller fakta, råd och tips för att göra det lättare att prata med tonåringar om alkohol.
– Föräldrar som bjuder på alkohol hemma eller köper ut till exempel öl till valborg tror ofta att de hjälper sina barn till ett sundare drickande eller skyddar dem mot farlig langad sprit. Detta är en myt och forskningen visar att de som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker betydligt mer än andra ungdomar utanför hemmet. Med denna kampanj vill vi få föräldrar att tänka om i frågan, säger Anna Haid, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande frågor på Länsstyrelsen.

Polisen kommer också under våren att ha en kampanj med krögare i länet. Den går ut på att på få krögare att sätta upp skyltar som visar att de inte serverar minderåriga på sin krog. En ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att för flickor under 18 år som går på gymnasiet så är servering på krogen det näst vanligaste sättet att få tag på alkohol. Ungdomar uppger att de oftast fått tag på alkohol från syskon eller kompisar. Alkohol från Systembolaget dominerar och det näst vanligaste sättet är köp av smuggelsprit – med undantag för gymnasieflickorna.

Den 14 maj och inför skolavslutningarna bjuder Länsstyrelsen tillsammans med U-FOLD in till en öppen kväll för föräldrar och andra vuxna med temat: Konsten att inte köpa ut till sin tonåring. Med hjälp av forskare och sakkunniga lyfter man på ett praktiskt sätt fram både fakta och tips om hur man har ett bra samtal om alkohol med ungdomar.

Tid: 14 maj kl. 18.00 – 20.30
Plats: Universitetshuset, sal 4. Uppsala.

Text: Länsstyrelsen i Uppsala län

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05