ANDT-rådet och U-FOLD samarrangerar beroendeseminarium

2013-05-02

Onsdag 8 maj 2013 samarrangerar U-FOLD och regeringens ANDT-råd seminariet Beroende – Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S.

Tid Onsdag 8 maj, kl. 10.00-15.15
Lokal Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing. 70
Program & Anmälanhttp://www.ufold.uu.se/Evenemang/

– Beroendeområdet omges lätt av mytbildningar. Därmed behöver vi kontinuerliga avstämningar för att bevara balansen i dialogen, och seminariet i Uppsala är helt i linje med regeringens ambitioner att förmedla dagsaktuell kunskap, säger Kennert Loheim Kangevik, kommunikationsansvarig vid ANDT-sekretariatet.
Vid seminariet 8 maj presenterar flera av landets främsta forskare och experter de senaste rönen om beroendets mekanismer kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Programmet rymmer även ett profilstarkt panelsamtal kring det fortsatta ANDT-arbetet.
– Beroendefältet står inför flera akuta utmaningar. Nätdroger, spel, cannabis och dopning är exempel på områden där vi behöver stärka kunskapsflödet mellan forskare och politiker och som vi väljer att belysa vid seminariet, säger Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD, tillika delegat i ANDT-rådet.

– Seminariet vänder sig i princip till alla som vill ha en väl underbyggd åsikt i samhällsdebatten kring ANDT. Genom att UR Samtiden filmar hela seminariet för sändning i Kunskapskanalen hoppas vi även nå en stor andel av yrkesgrupperna lärare och informatörer, säger Kennert Loheim Kangevik.
Regeringen och ANDT-rådet kommer framöver att lägga stor vikt vid cannabis och den ökade samhällstolerens som omger drogen. Till de planerade insatserna hör en internationell konferens som kommer att äga rum i Stockholm november 2013.
– Cannabis har haft stort utrymme på U-FOLDs agenda och har det även 8 maj. Att ANDT-rådet väljer U-FOLD som samarrangör av seminariet tolkar jag som ett godkännande av att vår verksamhet är i linje med regeringens ambitioner, liksom att vårt arbete har relevans för både nutid och framtid, säger Fred Nyberg.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05