Högaktuell beroendeforskning lockade storpublik till Grönwallsalen

2013-05-08

Onsdagens seminarium Beroende – Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S lockade både experter och storpublik till ett försommarvarmt Uppsala.

Under onsdagen samarrangerade Uppsala universitet, U-FOLD och regeringens ANDT-råd seminariet Beroende – Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S. Med ett program som samlade en rad av Sveriges främsta forskare och experter inom beroendeområdet lockades även en storpublik till Akademiska sjukhusets Grönwallsal trots stark konkurrens från en strålande vårsol.
– Vi behöver tillgång till den senaste forskningen, och som ordförande i regeringens ANDT-råd är det mycket intressant att arrangera denna mötesplats tillsammans med Uppsala universitet. Att professor Fred Nyberg, en av våra mest framstående forskare, både är ledamot i ANDT-rådet och koordinator i U-FOLD bidrar naturligtvis också till samarbetet, säger Ragnwi Marcelind, statssekreterare i Socialdepartementet.

Dagen inleddes redan på Aftonbladets debattsida, där Maria Larsson, ansvarig minister för narkotikapolitiken, konstaterade att Unga underskattar faran med cannabis. Aktuella studier visar en tydligt minskad alkoholkonsumtion bland svenska ungdomar, sannolikt till följd av ett långsiktigt kunskaps- och informationsarbete. Dessvärre saknas motsvarande medvetenhet om riskerna med cannabis vilket kan leda till ökat bruk, och regeringen har redan inlett flera riktade satsningar mot den snabbt växande tolerans som omger drogen.
– Cannabis har ett stort utrymme på U-FOLDs agenda och har det även vid dagens seminarium. Att ANDT-rådet väljer Uppsala universitet och U-FOLD som samarrangör av seminariet tolkar jag som ett godkännande av att vår verksamhet är i linje med regeringens ambitioner, liksom att vårt arbete har relevans för både nutid och framtid, säger professor Fred Nyberg.

Vägen till beroende har aldrig tidigare varit så komplex. Samhället ställs inför allt fler utmaningar och inom kort kan arbetet kring ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) komma att kompletteras med ett S – som i spelberoende.
– Redan i maj inkluderas spelberoende som första substanslösa beroende i DSM, ofta kallad psykiatrins bibel. Det kan tänkas öppna porten för exempelvis Internetberoende som är under bevakning, men spelberoende avgränsas genom bland annat biologiska riskfaktorer och samsjuklighet, säger Per Binde, docent vid Göteborgs universitet.

U-FOLD har på kort tid etablerat sig som länken mellan Uppsalas forskning, prevention och behandling av beroende. Nätverket samlar i dag över 20 aktörer från akademi, myndigheter och ideella organisationer, vilket påtagligt har stärkt kunskapsflödet mellan beslutsfattare, praktiker och forskare.
– Beroendeområdet omges lätt av mytbildningar. Därmed behöver vi kontinuerliga avstämningar för att bevara balansen i dialogen, och seminariet i Uppsala är helt i linje med regeringens ambitioner att förmedla dagsaktuell kunskap, säger Kennert Loheim Kangevik, kommunikationsansvarig vid ANDT-sekretariatet.

U-FOLDs evenemangskalender tar vid redan tisdag 14 maj 2013 med Konsten att inte köpa ut till sin tonåring i samarrangemang med Länsstyrelsen. Torsdag 23 maj arrangeras Mötesplatsen Missbrukarens perspektiv och i juli vidgar nätverket sina geografiska vyer med aktiv närvaro vid Almedalsveckan i form av seminarierna Vem ska springa sista sträckan? samt Är det farligt – Relevanta strategier vid missbruksbehandling.
– Den pågående debatten inom beroendeområdet bekräftar ett fortsatt avstånd mellan forskning, politik och samhälle. Behovet av en gemensam arena är uppenbart och jag är övertygad om att vår regionala modell har mycket att tillföra på nationell nivå. Vår vision är att U-FOLD ska spela en aktiv roll inom svensk och internationell missbruks- och beroendehantering, nu är tiden kommen att ta nästa steg, säger Fred Nyberg.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05