Uppsala blir värd för Drogfokus 2016

2013-05-22

Uppsala blir värdkommun för Drogfokus 2016 och de närmare 1 000 delegater som beräknas delta vid konferensen.

Drogfokus 2016 kommer att genomföras i Uppsala meddelar Folkhälsoinstitutet. Konferensen är ett samarrangemang mellan olika centrala organisationer och myndigheter och omfattar hela ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Drogfokus övergripande syfte är att utgöra en motkraft till de krafter i samhället som verkar för användning och hantering av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.
– Beskedet är glädjande. Att i samverkan med kommunen och andra ANDT-associerade aktörer ute i samhället, få med universitetets forskare och lärare i detta engagemang känns väldigt bra. Det är helt i linje med U-FOLDs ambitioner. Vi ser verkligen fram mot att få stå som värd för det här mötet och kommer slagkraftigt att mobilisera oss för att i ett brett perspektiv sätta fokus på en av de viktigaste frågorna inom den sociala välfärden i vårt samhälle, säger Fred Nyberg, koordinator för U-FOLD och professor vid Uppsala universitet.

Arrangörsgruppen för Drogfokus har fattat ett gemensamt beslut om att välja Uppsala som vann i konkurrens med Norrköping och Karlstad.
– Skälet till att vi i arrangörsgruppen för Drogfokus beslutade att utse Uppsala som värdkommun för konferensen 2016 var främst att Uppsala har visat på en bred förankring och ett stort engagemang i ANDT-frågorna. Här föds och sprids god kunskap på ett föredömligt sätt. Att utse Uppsala som värdkommun är ett sätt att visa uppskattning för det arbete som utförs, säger Kajsa Mickelsson, Statens folkhälsoinstitut.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05